Projektu aktualitātes
NMPD darbinieks formā tur rokā jauno planšetdatoru

NMPD iegādājies 236 jaunus planšetdatorus, kas tiks izmantoti dienesta brigāžu operatīvajā darbā.

Līdzekļi to iegādei piesaistīti ERAF projekta “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” ietvaros ar mērķi veicināt NMPD informācijas sistēmu attīstību. Jaunās planšetes ir izturīgākas pret triecieniem, svara ziņā vieglākas. Tāpat svarīgs aspekts to iegādē bija brigāžu darba intensitātei atbilstošs planšetes baterijas darbības ilgums. Jauno planšetdatoru piegādātājs izraudzīts atklātā iepirkumu konkursā.  Jaunās ierīces jau nonākušas pie brigāžu vadītājiem visā Latvijā.

Ikdienā planšetdatori tiek lietoti, lai izsaukuma laikā saņemtu aktuālāko informāciju par pacientu un ievadītu pacientam sniegto palīdzību NMP dispečerizācijas risinājuma sistēmā. Lai darbs ar šo sistēmu planšetēs būtu ērtāks, vienlaikus, lai ieviestu no darbiniekiem saņemtos priekšlikumus ikdienas darba atvieglošanai elektroniskās dokumentācijas aizpildīšanā, NMPD speciālisti ar informācijas tehnoloģiju izstrādātāju palīdzību pilnveidojuši mobilās lietotnes funkcionalitāti un saskarnes.

Jāpiebilst, ka NMPD, modernizējot savas informācijas tehnoloģijas, pilnībā atteicās no papīra formāta pacientu datu apstrādē. Jau no 2014. gada NMPD ir pārgājis uz izsaukumu pieņemšanu un medicīniskās dokumentācijas aizpildīšanu tikai elektroniskā veidā gan dispečercentrā, gan brigādēs. Savukārt 2016. gada nogalē NMPD katru brigādi aprīkoja ar pirmajiem planšetdatoriem, kas šobrīd tiek aizvietoti ar jauniem. Modernizējot informācijas tehnoloģijas un to sistēmas, NMPD kļūst vēl ātrāki informācijas apmaiņā, kas ir būtiski, lai visos ārstēšanas posmos pacients saņemtu atbilstošu palīdzību.

Informācija par projektu:

ERAF finansētā projekta “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” ietvaros no 2020. gada līdz 2023. gada beigām tiek attīstīti NMPD informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumi, uzlabojot neatliekamas medicīniskās palīdzības nodrošināšanu Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Kopējais projekta finansējums 4 916 160 EUR, no kuriem 4 178 736 EUR ir ERAF finansējums.

Plašāk par projektu: www.nmpd.gov.lv/lv/projekts/eraf-projekts-vienotas-neatliekamas-mediciniskas-palidzibas-un-katastrofu-medicinas-vadibas-informacijas-sistemas-attistiba-2-karta