Preses relīzes Jaunumi
Vizuālis uz sarkana fona rakstīts - Sveicam mūsu kolēģus ar dienesta apbalvojumu saņemšanu! Lepojamies!

Sakot paldies par personīgo ieguldījumu un profesionalitāti darbā, kā arī izcilu veikumu kritiskos izsaukumos, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (NMPD) apbalvojis vairāk nekā 100 savus darbiniekus visā Latvijā. Par teicamu darbu godināti brigāžu un dispečercentra mediķi, operatīvo transportlīdzekļu vadītāji, Specializētās medicīnas centra ārsti, kā arī citu dienesta struktūrvienību darbinieki.

Epidemioloģisko drošības pasākumu dēļ ierastā svinīgā apbalvojumu pasniegšanas ceremonija, sanākot visiem kopā, jau otro gadu izpalika – apbalvojumi pie darbiniekiem aizceļoja individuāli, jo atzinību ir svarīgi paust arī šajā sarežģītajā pandēmijas laikā.

Sakot paldies par darbu un cildinot veikumu, apbalvoti dienesta darbinieki, kuri īpaši sarežģītās situācijās paveikuši visu iespējamo un neiespējamo, glābjot cilvēku dzīvības, kā arī darbinieki, kuri ikdienā un daudzu gadu garumā savas zināšanas un enerģiju pašaizliedzīgi velta dienestam. Apbalvojumi pasniegti vairākās nominācijās – “Mūža ieguldījums”, “Par profesionalitāti”, “Par ieguldījumu”, „Atzinības raksts” un “Par ilggadību’. Tos saņēma dienesta darbinieki no Rīgas, Cēsīm, Jelgavas, Valmieras, Daugavpils, Jēkabpils, Ogres, Madonas, Rēzeknes, Lielvārdes, Ludzas, Gulbenes, Talsiem, Rojas, Skrundas, Krāslavas, Dagdas, Salacgrīvas, Bauskas un Iecavas.

Apbalvojumi ir piešķirti gan kolēģiem, kuri dienestā darbu sākuši tikai pirms dažiem gadiem, bet jau spējuši apliecināt augstu profesionalitāti un misijas apziņu, gan arī ļoti pieredzējušiem kolēģiem, kuri savam sirdsdarbam veltījuši pat 40 un vairāk gadus.

Apbalvoto vidū ir arī mediķu brigādes, kas saņēmušas atzinību par izsaukumos apliecinātu profesionalitāti, veicot atdzīvināšanas pasākumus saspringtās un sarežģītās situācijās, kad izšķirošs bijis teicams komandas darbs, spēja rīkoties profesionāli, precīzi un saskaņoti. Tostarp apbalvota brigāde, kura cilvēka dzīvību glābusi, strādājot divatā (mediķis kopā ar autovadītāju). Divkāršu atzinību saņēmusi brigādes vadītāja, kura ar nepilna mēneša starpību, pateicoties sekmīgi veiktiem atdzīvināšanas pasākumiem, glābusi divu cilvēku dzīvības, katrā izsaukuma reizē vadot brigādi citā sastāvā.

Godināti arī tie dienesta darbinieki, kuri ar savu atdevi un nesavtīgu darbu stiprina dienestu, rūpējas, lai tas būtu spēcīgs un kolēģi justos atbalstīti un lepotos ar savu darba vietu. Tie ir darbinieki, kuri ir padomdevēji gan jaunajiem kolēģiem, gan arī drošs plecs pieredzējušajiem. Īpaši godināti arī tie darbinieki, kuri dienestam veltījuši savu mūžu, strādājot tajā vairāk nekā 25 gadus.   

Tāpat dienesta augstākie apbalvojumi pasniegti darbiniekiem, kuri devuši neatsveramu ieguldījumu Covid-19 pandēmijas laikā, stiprinot gan dienesta spēju nodrošināt savu funkciju un darba nepārtrauktību, gan arī iesaistoties krīzes pārvarēšanā nozarē.

NMPD apbalvojumus ieguvušo personu saraksts:

Apbalvojumu “Mūža ieguldījums” piešķir dienesta darbiniekiem pēc 25 nostrādātiem gadiem, godinot ilgo darba mūžu, godprātīgi un izcili veicot savus amata pienākumus. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Vijai Strogonovai – Rēzeknes BAC atbalsta speciālists NMP brigāžu jautājumos;
 • Intai Gaidei, bijušajai Rīgas reģionālā centra vadītāja pienākumu izpildītājai;
 • Ritai Paragai, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra vecākajai ārsta palīdzei;
 • Astrai Rozentālei, Rīgas reģionālā centra Krasta brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Ingai Šīrantei, Rīgas reģionālā centra Krasta brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Ligitai Gitai Treinei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra Lielvārdes neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai-NM ārsta palīdzei;
 • Jēkabam Krastiņam, bijušajam Specializētās medicīnas centra bērnu intensīvās terapijas brigādes ārstam;

Apbalvojumu “Par ieguldījumu” piešķir par nozīmīgu ieguldījumu dienesta darbības pilnveidošanā. Tas var būt gan atsevišķs izcils darbs, gan ilgstoša uz dienesta pilnveidi vērsta darbība. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Diānai Zaurei, Kurzemes reģionālā centra Talsu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai-NM ārsta palīdzei;
 • Ievai Zvirbulei, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra vadītājai;
 • Inārai Belkevičai, Rīgas reģionālā centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Lienei Jēgerei, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Rolandam Lejiņam, Rīgas reģionālā centra galvenajam speciālistam OMT nodrošinājuma jautājumos un OMT vadītājam;
 • Ingai Nurkai, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai-ārstei;
 • Verai Vasiļjevai, Rīgas reģionālā centra Centra brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Jānim Zvejniekam, bijušajam Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājam - NM ārsta palīgam;
 • Aijai Silupai, Vidzemes reģionālā centra Madonas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu atbalsta centra brigādes vadītājai-vecākajai NM ārsta palīdzei;
 • Mārai Dīriņai, direktores vietniecei neatliekamās medicīniskās palīdzības jautājumos;
 • Ilzei Grollei, Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītājai;
 • Ditai Heibergai, Katastrofu medicīnas centra vadītājai;
 • Dzintrai Jakubaņecai, Medicīniskās kvalitātes vadības centra vadītājai;
 • Otīlijai Kromanei, Ogres noliktavas vadītājai;
 • Raitai Krišjānei, Operatīvās vadības centra vadītājai;
 • Indrai Liniņai, Katastrofu medicīnas gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vadītājas vietniecei;
 • Evijai Ramiņai, Informācijas tehnoloģiju un sakaru nodrošinājuma nodaļas vadītājai;
 • Jurim Raudovam, Ārkārtas situāciju gatavības nodrošināšanas nodaļas vadītājam;
 • Guntai Valenikai, Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļas vadītājai;
 • Ilonai Indriksonei, Zemgales reģionālā centra vadītāja vietniecei;
 • Līgai Reveliņai, Zemgales reģionālā centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Violai Ziemelei-Vingrei, Zemgales reģionālā centra Ogres neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai - NM ārsta palīdzei;

Apbalvojumu “Par profesionalitāti” piešķir par godprātīgu un augsti profesionālu amata pienākumu veikšanu, ar savu personīgo piemēru stiprinot iestādes reputāciju un profesionālo tēlu. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Irēnai Gadaļinai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai-NM ārsta palīdzei;
 • Tatjanai Ņevedomskai, Latgales reģionālā centra Daugavpils brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Rolandam Gibneram, Specializētās medicīnas centra mugurkaulāja ķirurgam;
 • Ievai Knābei, Vidzemes reģionālā centra Cēsu neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai-NM ārsta palīdzei;

Apbalvojumu “Atzinības raksts” piešķir par konkrētos gadījumos apliecinātu augstu profesionalitāti neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanā vai nodrošināšanā īpaši kritiskās situācijās, spējot pieņemt tūlītējus, atbildīgus un atbilstošus lēmumus, lai glābtu un saglabātu pacientu dzīvības. Šajā reizē šis apbalvojums tika piešķirts arī par ieguldījumu Covid-19 pandēmijas laikā, stiprinot gan dienesta spēju nodrošināt savu funkciju un darba nepārtrauktību, gan arī iesaistoties krīzes pārvarēšanā nozarē. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Jeļenai Sedovai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai;
 • Vitālijam Jašukam, bijušajam Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Margaritai Baskovai, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Aleksandram Belobarodovam, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra speciālistam NMP brigāžu atbalsta jautājumos;
 • Ingai Cāzerei, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra speciālistei NMP brigāžu atbalsta jautājumos un NM ārsta palīdzei;
 • Baibai Erbai-Čistjakova, Rīgas reģionālā centra Krasta brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai;
 • Tomam Karasevam, Rīgas reģionālā centra Krasta brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājam;
 • Svetlanai Kašperovai, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra intensīvās terapijas brigādes vadītājai - NM ārstei;
 • Lindai Švažai, Rīgas reģionālā centra Imantas brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai;
 • Jeļenai Voverei, Rīgas reģionālā centra Krasta brigāžu atbalsta centra apkopējai;
 • Madarai Bluķei, Vidzemes reģionālā centra Valmieras brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai;
 • Amandai Frēlihai, Vidzemes reģionālā centra Valmieras brigāžu atbalsta centra brigādes otrajai ārstniecības personai - medicīnas māsai;
 • Aināram Kalniņam, Vidzemes reģionālā centra Valmieras brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Kristīnei Doropoļskai (par divām sekmīgām reanimācijām), Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai;
 • Ilzei Kalniņai, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra brigādes otrajai ārstniecības personai - NM ārsta palīdzei;
 • Leonīdam Žavridam, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Marutai Mednei, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra brigādes otrajai ārstniecības personai-medicīnas māsai;
 • Raitim Gusāram, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Evitai Bukovskai, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra NMP brigādes otrajai ārstniecības personai- ārsta palīdzei;
 • Vladislavam Klapenkovam, Vidzemes reģionālā centra Valmieras brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājam - NM ārsta palīgam;
 • Edžum Ķikustam, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra vecākajam OMT vadītājam;
 • Agrim Plešankovam, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra OMT vadītājam;
 • Laumai Pujātei, Vidzemes reģionālā centra Valmieras brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai - NM ārsta palīdzei;
 • Mārītei Vērsei, Vidzemes reģionālā centra Gulbenes brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai - NM ārsta palīdzei;
 • Elitai Beinārei, Valsts materiālo rezervju nodaļas vadītājai;
 • Kristiānai Kalējai, KM gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas galvenajai speciālistei;
 • Sarmītei Buiķei, Komunikācijas nodaļas galvenajai sabiedrisko attiecību speciālistei;
 • Aritai Freimanei, Komunikācijas nodaļas galvenajai sabiedrisko attiecību speciālistei;
 • Elīnai Jurēvicai, Komunikācijas nodaļas galvenajai komunikācijas speciālistei;
 • Mudītei Kļavai, Personāla vadības un attīstības nodaļas vadītājai;
 • Sandrai Mikuckai, Personāla vadības un attīstības nodaļas galvenajai speciālistei cilvēkresursu attīstības jautājumos;
 • Dacei Pūrei, Personāla vadības un attīstības nodaļas vecākajai speciālistei personāla vadības jautājumos;
 • Lailai Subočai, Personāla vadības un attīstības nodaļas galvenajai speciālistei personāla vadības jautājumos;
 • Lienei Vīdušai, Personāla vadības un attīstības nodaļas personāla speciālistei;
 • Laimai Arcihovičai, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra Aizkraukles NMP punkta vecākajai ārsta palīdzei un NMP brigādes vadītājai;
 • Artai Benežai, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra vecākajai ārsta palīdzei; brigādes otrā ārstniecības persona-medicīnas māsa;
 • Modrītei Bičevskai, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra Pļaviņu NMP punkta vecākajai ārsta palīdzei un NMP brigādes vadītājai;
 • Ērikai Lazdiņai, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai - NM ārsta palīdzei;
 • Initai Opmanei, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra Neretas NMP punkta vecākajai ārsta palīdzei un NMP brigādes vadītājai;
 • Jekaterinai Smuļko, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai - NM ārsta palīdzei;
 • Laurai Stepiņai-Vildei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra NMP brigādes vadītājai - ārstei, sagatavotai NMP sniegšanai (NM rezidentei);
 • Andrim Volfam, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra ārsta speciālista brigādes otrajai ārstniecības personai - NM ārsta palīgam;
 • Vitai Beniņai, Zemgales reģionālā centra Jēkabpils brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei;
 • Inesei Jozei, Zemgales reģionālā centra Jelgavas brigāžu atbalsta centra galvenajai ārsta palīdzei.

Apbalvojumu “Par ilggadību” piešķir dienesta darbiniekiem, sasniedzot 25 gadu darba stāžu. Šis apbalvojums piešķirts:

 • Litai Valtmanei, Kurzemes reģionālā centra Rojas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Solvitai Dimitrijevai, Kurzemes reģionālā centra Skrundas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Jeļenei Bulindžai, Latgales reģionālā centra Rēzeknes brigāžu atbalsta centra apkopējai;
 • Olgai Žeimotei, Latgales reģionālā centra Krāslavas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta brigādes otrajai ārstniecības personai – NM ārsta palīdzei;
 • Ivaram Plivčam, Latgales reģionālā centra Dagdas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājam – NM ārsta palīgam;
 • Olgai Sipatovai; Operatīvās vadības centra vadības dispečerei;
 • Inesai Šmitei, Operatīvās vadības centra vadības dispečerei;
 • Ilonai Holmai, Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļas galvenajai speciālistei;
 • Viesturam Ligutam, KM gatavības plānošanas un koordinācijas nodaļas vecākais speciālists masveida negadījumu profilakses ķīmisko katastrofu jautājumos;
 • Vilnim Grīnbergam, Specializētās medicīnas centra bērnu IT brigādes ārsts;
 • Ivaram Jēgeram, Specializētās medicīnas centra bērnu IT brigādes ārsts;
 • Mārtiņam Ritumam, Specializētās medicīnas centra bērnu IT brigādes ārstam;
 • Ilzei Bērziņai, Specializētās medicīnas centra infektoloģei;
 • Mārai Lilijai Zālītei, Specializētās medicīnas centra infektoloģei;
 • Aldim Strēlniekam, Specializētās medicīnas centra kardiologam;
 • Jūlijai Vilks, bijušajai Specializētās medicīnas centra kardioloģei;
 • Jānim Krastam, Specializētās medicīnas centra bērnu ķirurgam;
 • Dzintaram Mozgim, Specializētās medicīnas centra bērnu ķirurgam;
 • Mārim Pavāram, Specializētās medicīnas centra ķirurgam;
 • Rolandam Gibneram, Specializētās medicīnas centra mugurkaulāja ķirurgam;
 • Andrim Pūcem, Specializētās medicīnas centra mugurkaulāja ķirurgam;
 • Oļegam Suhorukovam, Specializētās medicīnas centra mugurkaulāja ķirurgam;
 • Mārim Apšvalkam, Specializētās medicīnas centra torakālajam ķirurgam;
 • Intam Siliņam, Specializētās medicīnas centra torakālajam ķirurgam;
 • Dainim Ilješānam, Specializētās medicīnas centra traumatologam-ortopēdam;
 • Andrim Jumtiņam, Specializētās medicīnas centra traumatologam-ortopēdam;
 • Normundam Pavlovam, Specializētās medicīnas centra traumatologam-ortopēdam;
 • Dzintaram Pūlem, bijušajam Vidzemes reģionālā centra Salacgrīvas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta vecākajam OMT vadītājam;
 • Sandrai Švābei, Zemgales reģionālā centra Bauskas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei;
 • Aijai Zelčai-Loginai, Zemgales reģionālā centra Iecavas neatliekamās medicīniskās palīdzības punkta NMP brigādes vadītājai – NM ārsta palīdzei.