Jaunumi
Šajās vietās darbu uzsāk jauna veida mediķu brigādes, kuras saskaņā ar pērn gada nogalē apstiprinātajiem Ministru kabineta noteikumiem* dienests var veidot, lai uzlabotu palīdzības saņemšanu iedzīvotājiem. Jaunajās brigādēs uz izsaukumiem dosies viens mediķis un operatīvā transportlīdzekļa vadītājs. Tās strādās dienas laikā no plkst. 8 līdz 22, kad tiek saņemts visvairāk zvanu uz ārkārtas tālruni 113 un izpildīti ap 80% no visiem izsaukumiem.

NMPD direktore Liene Cipule uzsver: “Tā ir iespēja dienestam ļoti sarežģītā situācijā, kad trūkst darbinieku, uzlabot brigāžu teritoriālo pārklājumu, lai pacienti saņemtu savlaicīgu palīdzību kritiskās situācijās. Jo īpaši svarīgi tas ir iedzīvotājiem reģionos, kur mazāk apdzīvotās teritorijās tuvākajām brigādēm pie pacientiem nākas mērot lielākus attālumus, vai vietās, kur nav atbilstošas ceļu infrastruktūras.”

Savukārt pilsētās, kur dežurē vairākas brigādes, viena mediķa brigādes var tikt veidotas, lai veiksmīgāk reaģētu uz izsaukumiem pēc to prioritātes. Paredzēts, ka viena mediķa brigādes sniedz palīdzību pacientiem zemākas prioritātes izsaukumos, kamēr pārējo brigāžu uzdevums ir maksimāli ātri ierasties uz dzīvībai kritiskām situācijām. Šāda veida brigāde pērn decembrī un šogad janvārī strādāja Talsos. Šajā laikā Talsu novadā ir izdevies uzlabot brigāžu savlaicīgu ierašanos uz dzīvībai kritiskām situācijām, piemēram, Talsu pilsētā savlaicīguma rādītājs no 85% ir pieaudzis līdz 94%, un brigādes neatliekamos izsaukumos šobrīd ierodas par 2 minūtēm ātrāk. Nepieciešamības gadījumā viena mediķa brigāde var tikt pārdislocēta arī uz citu vietu, ja to prasa operatīvā situācija.

 “Jauna veida brigādes dod dienestam iespēju daudz elastīgāk organizēt brigāžu darbu, arī to skaitu un izvietojumu atbilstoši operatīvajai situācijai, kas var mainīties ne tikai pa dienām, bet pa stundām”, uzsver L.Cipule.

NMPD atgādina, ka tā uzdevums ir sniegt palīdzību situācijās, kad cilvēka veselība un dzīvība ir apdraudēta un izšķirošas ir minūtes. Tie ir brīži, kad gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un jāpalīdz nekavējoši. NMPD mediķu brigāde jāizsauc, ja cilvēks ir bezsamaņā, ja ir dzīvībai bīstama asiņošana, gūta smaga trauma (ceļu satiksmes negadījums, elektrotrauma, ugunsgrēks, u.c.), ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu, vai jebkurā citā situācijā, kad palīdzību nepieciešams sniegt nekavējoties un neatliekami.

 

*Ministru kabineta noteikumi Nr.60 “Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm”