Jaunumi

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMPD) saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 18.panta otro daļu pirms iepirkuma sākšanas rīko apspriedi ar piegādātājiem, lai sagatavotu iepirkumu un informētu piegādātājus par iepirkuma plānu un prasībām. 

Iepirkumu paredzēts veikt ERAF projekta Nr. 2.2.1.1/20/I/001 “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (2. kārta)” ietvaros. Iepirkumā plānots iegādāties operatīvā medicīniskā transportlīdzekļa aprīkojumu – specializētu brigāžu darbu nodrošinošu iekārtu komplektu, kas sastāv no: videokamerām, GPS uztvērēja, datora, planšetdatora kopā ar programmnodrošinājumu u.c. Specializēto brigāžu darbu nodrošinošo iekārtu programmnodrošinājumu būs jāintegrē ar vairākām sistēmām: Neatliekamās medicīniskās palīdzības Dispečerizācijas risinājumu EMY (3.versija), integrēto ģeogrāfiskās informācijas sistēmu jeb IĢIS, kuru izstrādā un ievieš Iekšlietu ministrijas Informācijas centrs ERAF projekta Nr. Nr.2.2.1.1/17/I/024 “Vienota kontaktu centra platforma operatīvo dienestu darba atbalstam un publisko pakalpojumu piegādei” ietvarā, resursu vadības sistēmu Horizon un citām informācijas sistēmām, kā rezultātā notiks navigācijas, operatīvās pārvaldības datu, pacienta datu, videoattēlu datu u.c. datu apmaiņa un apstrāde. 

Apspriedes mērķis – samērīgu prasību izvirzīšana iepirkuma priekšmetam un pretendentam, atbilstoši tirgū esošajam piedāvājumam, nodrošinot maksimālu konkurenci un pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu.

Piegādātāju apspriedes norises laiks un vieta: 2021.gada 26.jūlijā plkst. 9:00 klātienē Laktas ielā 8, Rīgā (Vadības centra sanāksmju zālē 2.stāvā) vai attālināti MSTeams video konferences formātā (pieeja tiks nosūtīta individuāli pēc pieprasījuma). Reģistrācija apspriedei obligāta, nosūtot pieteikumu uz elektronisko pastu: maris.cirulis@nmpd.gov.lv, minot uzņēmuma nosaukumu, pārstāvja vārdu, uzvārdu, kontaktinformāciju, dalības veidu (klātienē vai attālināti).

Piegādātājiem, kas piedalīsies piegādātāju apspriedē jāņem vērā fakts, ka piegādātāju apspriede tiks protokolēta (MSTeams video konferencei tiks veikts video ieraksts) un pēc sanāksmes protokols tiks publicēts NMP dienesta tīmekļa vietnē. Attiecīgi visa izskanējusī informācija tiks izpausta trešajām personām, lai NMP dienests nodrošinātu procesa caurskatāmību, vienlīdzības principa piemērošanu un neierobežotu konkurenci. Piegādātājiem apspriedes laikā ir jāizvērtē vai to sniegtā informācija ir uzskatāma par komercnoslēpumu un piegādātāji paši ir atbildīgi par šīs informācijas izpaušanu vai neizpaušanu. 

Papildus informējam, ka ņemot vērā šī brīža ierobežojumus un drošības pasākumus valstī, saistībā ar Covid-19 vīrusa izplatību, personai, kas ieradīsies uz apspriedi, jānodrošinās ar sejas aizsargmasku.

Piegādātāju apspriedes tēmas:

  1. Iepirkuma arhitektūra un mijiedarbība ar citām komponentēm un risinājumiem, funkcionālās un nefunkcionālās prasības;
  2. Iepirkumā paredzēto iekārtu komplektu skaits, uzstādīšanas un piegādes nosacījumi;
  3. Atbilstība vispārpieņemtiem industrijas iekārtu standartiem (sertifikātiem);
  4. Iekārtu garantijas un remonta nosacījumi, pakalpojumam aptverot visu Latvijas teritoriju;
  5. Programmatūras licencēšana;
  6. Programmatūras izstrādei nepieciešamais laiks un termiņi, uzturēšana un izmaiņu pieprasījumu pieteikšana.

Plašāka informācija par projektu sadaļā Projekti.

Kontaktinformācija:

Māris Cīrulis

Projektu vadītājs
maris.cirulis [at] nmpd.gov.lv