COVID-19 skarto valstu definīcijas izmaiņas Latvijā (valstis, uz kurām Latvijā attiecina īpašus piesardzības pasākumus):

  • 2020.gada 18.marts - gadījuma definīcijā netiek iekļauta informācija par valstīm, tātad par skarto valsti tiek uzskatīta jebkura valsts.
  • 2020.gada 12.marts - gadījuma definīcija tiek papildināta, iekļaujot vēl sekojošas valstis: Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija un Islande. Tādējādi vīrusa skartās valstis, uz kurām attiecināti īpaši piesardzības pasākumi ir Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra, Itālija, Spānija, Francija, Vācija, Austrija, Šveice, Nīderlande, Lielbritānija, Zviedrija, Norvēģija, Beļģija, Dānija, ASV, Grieķija un Islande.
  • 2020.gada 11.martā - gadījuma definīcijā tiek iekļautas Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice. Tādējādi vīrusa skartās teritorijas ir Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra, Itālija, Spānija, Francija, Vācija, Austrija un Šveice.
  • 2020.gada 6.martā - gadījuma definīcijā tiek iekļauta visa Itālija, paredzot, ka vīrusa skartās teritorijas ir Ķīna, Dienvidkoreja, Irāna, Japāna, Singapūra un Itālija.
  • 2020.gada 28.februārī - Gadījuma definīcijā bez Ķīnas, Dienvidkorejas, Irāna un Itālijas Lombardijas un Veneto apgabaliem, atbilstoši Eiropas Slimību profilakses un kontroles centra aktualizētajai gadījuma definīcijai, tiek iekļauta Japāna, Singapūra, kā arī Itālijas Emīlija-Romanja un Pjemontas apgabali.
  • 2020.gada 24.februārī - Gadījuma definīcijā bez Ķīnas ir iekļaujami arī Itālijas Lombardijas un Veneto apgabali, Dienvidkoreja un Irāna.
  • 2020.gada 31.janvārī – Ķīna
  • 2020.gada 22.janvārī – Uhaņa