Latviski    In English    По-русски

VMR zāļu un medicīnisko ierīču pārdošana

Sadaļā pieejama informācija par pārdodamajām zālēm un medicīniskajām ierīcēm no Valsts materiālajām rezervēm (VMR), kurām derīguma termiņš ir 12 mēneši un mazāks vai kuri izņemti no nomenklatūras*. Piedāvājums mājaslapā tiek regulāri atjaunots.

Kā iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

 

Kas var iegādāties zāles un medicīniskās ierīces?

  • Tikai ārstniecības iestādes, sociālās aprūpes institūcijas vai veterinārmedicīniskās prakses iestādes.

 

Papildus informācijai vai neskaidrību gadījumā zvanīt Anitai Kuļikovskai,

VMR nodaļas vadītājas vietniecei - tel.nr. 67337607.

________

*saskaņā ar Valsts materiālo rezervju likuma 8.panta otro daļu un Ministru kabineta noteikumiem Nr.256 “Valsts materiālajās rezervēs ietilpstošo zāļu un medicīnisko ierīču atsavināšanas kārtība”.

Atpakaļ