Latviski    In English    По-русски

KM plānošana un koordinācija

Katastrofu medicīna (KM) palīdz glābt cilvēku dzīvības, saglabāt apkārtējo vidi un aizsargāt īpašumus palielinot sabiedrības izpratni par apdraudējumiem. Viens no valdības pamatuzdevumiem ir valsts iedzīvotāju aizsardzība, kas tiek īstenota caur katastrofu medicīnas sistēmu un ārkārtas medicīnas un sabiedrības veselības plānošanas pasākumiem.

Katastrofu medicīnas plānošana ietver integrētu un visaptverošu pieeju, kas balstīta uz četriem katastrofu medicīnas pīlāriem: profilakse un novēršana, sagatavotība, reaģēšana un atgūšanās. Efektīva katastrofu medicīna izriet no koordinētas un strukturētas sadarbības starp iestādēm.

Lai izvairītos no situācijas, kurā valsts nav gatava reaģēt ārkārtas situācijās, tiek veidots katastrofu medicīnas plāns. Katastrofu medicīnas plāns nosaka valsts iestāžu galvenos mērķus, pieeju un struktūru iedzīvotāju aizsardzībai ārkārtas situācijās.

Katastrofu medicīnas plāns

Katastrofu medicīnas plānošana ir svarīgs posms nodrošinot sistēmas gatavību reaģēt un sniegt saskaņotu neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās. Tiek izstrādāti slimnīcu katastrofu medicīnas plāni un vienotais Valsts katastrofu medicīnas plāns. Plānu NMP dienests izstrādā sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un aktualizē reizi gadā ar Veselības ministra apstiprinājumu.

Plānā tiek noteikts:

  • Ārkārtas situāciju vadības un koordinēšanas kārtība;

  • Slimnīcu reaģēšanas kārtība;

  • Katastrofu medicīnas resursi, to apjoms un izvietojums;

  • Slimnīcās uzņemamo pacientu skaits;

  • Informēšanas un komunikācijas kārtība;

  • Treniņu un mācību organizēšanas plāns.

 

Katastrofu medicīnas sistēmas noteikumus skatīt šeit.

Atpakaļ

Pievienotie faili

Slimnīcu ārkārtas situāciju gatavības kontrollapaValsts katastrofu medicīnas plāns 20181.pielikums_Rīcība ārkārtas medicīniskā situācijā ar daudz cietušajiem2.pielikums_Rīcība bīstamo un citu infekcijas slimību gadījumā3.pielikums_Rīcība ķīmiskās katastrofas (avārijas) gadījumā4.pielikums_Rīcība klimatiskās ietekmes izraisītā negadījumā5.pielikums_Rīcība radiācijas avārijas gadījumā6.pielikums_Rīcība nezināmas izcelsmes slimību gadījumos7.pielikums_Rīcība masveida patvēruma meklētāju ierašanās gadījumos8.pielikums_Ārkārtas medicīniskās situācijas pārvaldīšanas organizācija slimnīcā (rekomendācija)9.pielikums_Helikoptera nosēšanās vietas10.pielikums_Valsts materiālo rezervju (VMR) nosūtīšanas uz notikumu vietu/ārstniecības iestādēm algoritms ārkārtas situācijā 11.pielikums_Informēšanas, sadarbības un deleģēšanas shēma komunikācijas speciālistiem ārkārtas situācijās12.pielikums_Slimnīcu saraksts, kurās 24 stundas diennaktī tiek nodrošināta neatliekamā medicīniskā palīdzība15.pielikums_NMP dienesta brigāžu vadība 16.pielikums_Ārkārtas situācijas ziņojums (parauga forma)17.pielikums_Gripas pandēmijas gatavības plāns18.pielikums_Katastrofu medicīnas sistēmu regulējošie dokumenti19.pielikums_Psiholoģiskās palīdzības nodrošināšana ārkārtas situācijās20.pielikums_Nevalstisko organizāciju (NVO) iesaiste ārkārtas situācijas pārvaldīšanā21.pielikums_Ieteikumi individuālo aizsardzības līdzekļu lietošanai veselības nozarē strādājošajiem22.pielikums_Evakuācijas pasākumu organizēšana slimnīcā (rekomendācijas)23.pielikums_Starptautiskās palīdzības pieprasīšana un saņemšana