Latviski    In English    По-русски

Latvijas ātrās palīdzības vēsture

Šogad aprit jau 113. gads, kopš Latvijas teritorijā darbu uzsāka iestāde, kas savā darbā nodrošināja pirmsslimnīcas neatliekamo medicīnisko palīdzību, kas jau pavisam citā kvalitātē šobrīd ir NMP dienesta misija.
Mēģinājumi organizēt sava veida neatliekamo medicīnisko palīdzību datējami jau ar 18.gs., tomēr atsevišķa iestāde ar kvalificētu medicīnisko personālu un savu transporta līdzekli mūsdienu Latvijas teritorijā tika izveidota tieši 110 gadu pagātnē – 1904.gada 1.martā (pēc jaunā stila – 14.martā) un tā bija Rīgas ātrās ārsta palīdzības stacija.

Toreizējās stacijas darbinieki pie saviem pacientiem brauca zirgu vilktā karietē, kamēr motorizētā transporta līdzeklī viņu amata brāļi uzdrošinājās kāpt tikai gandrīz divdesmit gadus vēlāk. Autotransports mainīja palīdzības sniegšanas ātrumu, tomēr līdz mūsdienu izpratnei par kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību bija nepieciešama daudzu gadu pieredze un inovācijas, lai transporta līdzeklis un tā aprīkojums būtu piemērots ne tikai smagi cietušo pārvadāšanai, bet arī dzīvību glābšanai un uzturēšanai no notikuma vietas līdz pat ārstniecības iestādei. 

Ievērojami šajos gados ir attīstījušies arī neatliekamajā medicīnā pielietojamie medikamenti, metodes un arī zināšanas par dzīvībai svarīgiem procesiem, kā arī no decentralizētas un sadrumstalotas neatliekamās medicīniskās palīdzības sistēmas Latvijā izveidots vienots NMP dienests. Tomēr jāatceras, ka visām šīm pārmaiņām pamatā savulaik ir bijusi vienkārša atziņa, ka medicīniskās palīdzības sniegšana vairs nav tikai atsevišķu cilvēku žēlsirdības akts, bet gan civilizētas sabiedrības sociāls pienākums.
   
SĀKUMPOSMSSTARPKARU PERIODSPADOMJU GADINMP DIENESTS

Atpakaļ