Latviski    In English    По-русски

Specializētās medicīnas centrs

Specializēto medicīnisko palīdzību nodrošina Specializētās medicīnas centrs (SMC). Tas 24 stundas diennaktī nodrošina specializēto medicīnisko palīdzību slimnīcām visā Latvijā un sarežģītos gadījumos konsultē NMP brigādes, kuras atrodas izsaukumā pie smagas traumas guvuša vai kritiski slima pacienta.

SMC palīdzība slimnīcām ir nepieciešama, kad to resursi ir nepietiekami, lai tajās esošajiem pacientiem un cietušajiem sniegtu visu nepieciešamo neatliekamo palīdzību. SMC Rīgā katru diennakti dežūrē divas ;ipaši aprīkotas pieaugušo reanimācijas brigādes, viena bērnu reanimācijas brigāde un viena neaonatalogu brigāde. Savukārt dažādu specialitāšu ārsti no specializētajiem centriem un klīnikām (angioķirurgi, torakālie ķirurgi, traumatologi, kardiologi, ķirurgi, neiroķirurgi u.c.) nepieciešamības gadījumā konsultē slimnīcu kolēģus vai izbrauc veikt nepieciešamās manipulācijas.

SMC speciālistu konsultāciju skaits telefoniski arvien turpina pieaugt.Tas skaidrojams ar telemedicīnas iespējas aktīvāku izmantošanu, sadarbojoties NMP dienestam un slimnīcām - parādās iespēja, piemēram, neiroķirurga konsultācijas laikā, eleketroniski vērtēt slimnīcas atsūtītos datortomogrāfijas izmeklējumus, neizbraucot uz slimnīcu vai nepārvedodt uz neiroķirurģijas klīniku. Taču, ja pacients tomēr jāpārved uz specializētu klīniku, SMC speciālisti var novērtēt vai medicīniskajā transportēšanā nepieciešams iesaistīt ne tikai SMC specializētās brigādes, bet arī reģionālās NMP brigādes.

SMC speciālisti organizē un koordinē arī cietušo un saslimušo medicīnisko evakuāciju no kuģiem Latvijas teritoriālajos ūdeņos un ārpus tiem. Gadījumos, kad pacientu evakuācija nav iespējama vai nepieciešama, SMC speciālisti sniedz konsultācijas kuģu vadībai par medicīniskās palīdzības iespējām uz vietas.

Sadarbojoties ar Nacionālajiem bruņotajiem spēkiem un Valsts Robežsardzi, SMC mediķi daudzkārt piedalījušies gaisa medicīniskajā transportēšanā, ar helikopteri pārvedot kritiski smagus pacientus no reģionu slimnīcām uz Rīgu. Tāpat mediķi ar helikopteri ir devušies jūrā, kur pacienti tieši no kuģa tiek nogādāti slimnīcā.

SMC ir Dienesta struktūrvienība, kas darbojas tiešā direktora vietnieka attīstības un speciālo funkciju jautājumos pakļautībā. SMC vadītāja ir Maija Bušmane.