Latviski    In English    По-русски

Personāla atlase

Datu Pārzinis: Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests; Reģ. Nr. 90009029104; adrese: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013; tālr. Nr. 67337000; e-pasts: nmpd@nmpd.gov.lv

Datu aizsardzības speciālists: datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; tālr. 67337033

 

Datu apstrādes mērķis: NMP dienests apstrādās Jūsu personas datus - iesniegto dzīves gājumu (Curriculum Vitae) un dokumentus, lai novērtētu Jūsu iespējamību ieņemt amatu uz kuru izsludināts konkurss, pamatojoties uz Darba likuma 32.pantu un Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1.punkta b) apakšpunktu.

Apstrādei paredzētie dati: NMP dienests apstrādās Jūsu iesniegtos personas datus (vārds, uzvārds, kontaktinformācija, informācija par izglītību, līdzšinējo darba pieredzi) un faktus apliecinošus dokumentus. NMP dienests nodibinot darba tiesiskās attiecības ar Jums, papildus informēs par personas datiem, kurus vēl apstrādās, darba tiesisko attiecību laikā.

Datu glabāšanas ilgums: CV par pretendentiem ar kuriem netiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, tiks uzglabāti piecus mēnešus no pēdējās pieteikšanās dienas uz amata vietas konkursu. CV pretendentam, ar kuru tiks nodibinātas darba tiesiskās attiecības, tiks glabāti visu darba tiesisko attiecību laiku un vēl divus gadus, pēc darba tiesisko attiecību izbeigšanas.

Jūsu tiesības:

  • Pieprasīt piekļuvi personas datiem;

  • Pieprasīt savu personas datu labošanu vai dzēšanu, ja tie ir neatbilstoši, nepilnīgi vai nepareizi, vai apstrādes ierobežošanu, vai tiesības iebilst pret apstrādi;

  • Ierobežot savu personas datu apstrādi saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem, piemēram, laikā, kad NMP dienests izvērtē, vai Jums ir tiesības uz datu dzēšanu.

  • pieprasīt informāciju par apstrādājamajiem datiem vēršoties ar rakstveida iesniegumu NMP dienestā. Saskaņā ar Iesnieguma likuma 2.panta trešo daļu un 3.pantu par rakstveida iesniegumu tiek uzskatīts pašrocīgi parakstīts iesniegums, kurš iesniegts pašrocīgi vai nosūtīts pa pastu; izmantojot drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums un nosūtīts uz elektronisko pastu nmpd@nmpd.gov.lv; datuaizsardziba@nmpd.gov.lv; Iesniegums, kas iesniegts izmantojot valsts pārvaldes pakalpojumu portālu www.latvija.lv.

 

Iesniegt sūdzības par personas datu apstrādi Datu valsts inspekcijai, ja personas datu apstrāde pārkāpj, Jūsu tiesības un intereses, saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem.