NMP dienesta maksas pakalpojumi

Ministru Kabineta noteikumi Nr.712 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosaka tos NMP dienesta pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem un par kuriem ir piemērojama samaksa.
Maksas pakalpojumi ir - medicīniskās palīdzības nodrošināšana publiskos pasākumos, NMP brigādes izsaukšana pie ārvalstniekiem, pacienta pārvešana, repatriācija, izsaukums pie personas medicīniskās palīdzības sniegšanai, kas nav uzskatāma par neatliekamu u.c.

Medicīnisko maksas pakalpojumu nodaļas darba laiks - darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00. Tālrunis +371 67337022.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība izsaucama, zvanot “113”.