Pirmās palīdzības sniegšana
Novērs apdraudējumu bērna dzīvībai - glabā sadzīves ķīmiju droši
ordenis, lācītis mediķim rokās,sirds un apsveikuma teksts