Izziņa par NMP dienesta brigādes sniegto medicīnisko palīdzību izsaukuma laikā pie pacienta

Iesnieguma PARAUGU iespējams lejupielādēt zemāk.


Iesniegums jānosūta uz adresi: Laktas iela 8, Rīga, LV-1013
Izziņu NMP dienests vai tā reģionālā filiāle sagatavos 3 darba dienu laikā pēc iesnieguma saņemšanas.
Maksa par izziņas sagatavošanu - 6,69 Eiro
Par izziņas saņemšanas vietu un apmaksas kārtību vairāk uzzināsiet zvanot uz numuru +371 67337022.

  • Izziņu var saņemt pats pacients par izsaukumu pie sevis.
  • Izziņu var saņemt personīgi ierodoties NMP dienestā (uzrādot personu apliecinošu dokumentu) vai tā tiks nosūtīta ierakstītā vēstulē uz norādīto pasta adresi.

Ievērojot Fizisko personu datu aizsardzības likuma 15.pantā noteikto, divas reizes gadā personai ir tiesības bez maksas iegūt visu informāciju, kas par viņu savākta iestādes datu apstrādes sistēmā.