Latviski    In English    По-русски

SVAN kontaktpunkta loma un funkcijas Latvijā

Nacionālais Starptautisko veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) kontaktpunkts ir valsts izraudzīts nacionālais centrs, kas ir nepārtraukti pieejams saziņai ar citiem kontaktpunktiem pasaulē. NMP dienests ir noteikts kā SVAN nacionālais kontaktpunkts Latvijā atbilstoši MK noteikumiem „Sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu veikšanas kārtība”.

NMP dienests kā SVAN kontaktpunkts nodrošina:

  • Nepārtrauktu pieejamību (24/7 stundu režīmā) saziņai ar valsts atbildīgajiem sektoriem un PVO SVAN kontaktpunktiem;

  • Komunikāciju ar kompetentajām iestādēm, atbildīgajiem valsts sektoriem un PVO SVAN kontaktpunktiem regulārai informācijas apmaiņai, novērtēšanai un konsultācijām par sabiedrības veselības apdraudējumiem un par veiktajiem sabiedrības veselības pasākumiem un SVAN ieviešanas procesu valstī;

  • Informācijas izplatīšanu atbildīgajiem sektoriem par sabiedrības veselības apdraudējumiem/riskiem, potenciālajām sabiedrības veselības ārkārtas situācijām ar starptautisku izplatīšanās risku un īslaicīgiem ieteikumiem, rekomendācijām un cita veida PVO sniegto informāciju SVAN ietvaros;

  • Vienotu informācijas sistēmu datu saņemšanai un apkopošanai sabiedrības veselības apdraudējumu un risku analīzei nacionālā līmenī.

 

Kontakti ar SVAN kontaktpunktu Latvijā
E-pasts: nfp@nfp.gov.lv

Atpakaļ