Latviski    In English    По-русски

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi


Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi (International Health Regulations, SVAN) ir starptautisks juridisks dokuments gatavības nodrošināšanai un reaģēšanai uz sabiedrības veselības apdraudējumiem, novēršot to potenciālu pārrobežu izplatību. SVAN mērķis ir aizsargāt, kontrolēt un nodrošināt sabiedrības veselību, kā arī novērst ārkārtas situāciju nodarīto kaitējumu un postošo ietekmi uz to. Noteikumi paredz apdraudējumu izplatības novēršanu neatkarīgi no to izcelsmes avota, izvairoties no liekiem starptautiskās satiksmes un tirdzniecības ierobežojumiem.

SVAN ietvaros Pasaules Veselības organizācijas (PVO) dalībvalstīm jāstiprina nacionālo kapacitāti sabiedrības veselības uzraudzībai un kontrolei, tai skaitā transporta un ceļojumu jomās. Noteikumos atrunātas valstu tiesības un pienākumi ziņošanai par sabiedrības veselības apdraudējumiem un noteiktas kārtības sabiedrības veselības uzturēšanai. SVAN darbojas 194 pasaules valstīs, ieskaitot visas PVO dalībvalstis. Iesaistītās valstis nepārtraukti attīsta un uzlabo noteikumos minēto prasību kapacitāti sabiedrības veselības apdraudējumu pārvaldīšanai, tādējādi palielinot arī atbilstošu, saskaņotu rīcību starp dažādu nozaru atbildīgajām institūcijām.

SVAN ieviešanas un īstenošanas pasākumi Latvijā ietver daudznozaru sadarbību starp sabiedrības veselības, veselības aprūpes, veterināro un zemkopības, izglītības, sakaru, transporta, tirdzniecības, drošības un citām nozarēm. Noteikumi ir tulkoti un apstiprināti LR Ministru kabinetā „Starptautiskie veselības aizsardzības noteikumi”.


Vairāk par SVAN PVO tīmekļa vietnē (angļu val.).

Atpakaļ