Latviski    In English    По-русски

Iebraukšanas vietas

Iebraukšanas vietas Sabiedrības veselības aizsardzības noteikumu (SVAN) izpratnē ir pārejas ceļotāju, bagāžas, kravas, konteineru, transportlīdzekļu, preču un pasta paku starptautiskai iebraukšanai vai izbraukšanai (pieskaitāmas arī aģentūras, kas tiem sniedz pakalpojumus iebraucot vai izbraucot). Lai novērstu nevajadzīgus ceļošanas un tirdzniecības ierobežojumus ārkārtas situācijās, prasības un ieteikumus iebraukšanas vietām nosaka SVAN.

Galvenās iebraukšanas vietu funkcijas:

  • Sabiedrības veselības risku uzraudzība lidostās ostās un sauszemes robežšķērsošanas vietās;

  • Starptautiskas nozīmes sabiedrības veselības apdraudējumu savlaicīga atklāšana;

  • Reaģēšana ārkārtas situācijās.


Atbilstoši SVAN prasībām, visām iebraukšanas vietām jāievēro vienoti nosacījumi un jānodrošina primārie sabiedrības veselības pasākumi – medicīniskais serviss, slimu ceļotāju transportēšana, kompetents personāls, droša vide un vektoru un rezervuāru kontrole gan robežpārejas punktos, gan to tuvumā. Katrai lidostai, ostai un robežpārejas punktam jābūt izstrādātam sabiedrības veselības aizsardzības pasākumu plānam un reaģēšanas kārtībai ārkārtas situācijā.


Vairāk par iebraukšanas vietām PVO tīmekļa vietnē (angļu val.).

Atpakaļ