Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ESF projekts par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu dienestā, 2009.-2010.

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā ir ieviesta mūsdienīga, starptautiski sertificēta kvalitātes vadības sistēma, kas ļaus būtiski uzlabot dienesta darbību un sniegto pakalpojumu kvalitāti

30.06.2010

Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestā noslēdzies Eiropas sociālā fonda līdzfinansētais projekts „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”*. Sešu mēnešu laikā, veiksmīgi realizējot visas projektā plānotās aktivitātes, NMP dienests ir ieguvis sertifikātu par kvalitātes vadības sistēmas atbilstību ISO 9001: 2008 standartam.

Projekta rezultātā NMP dienestā ir izstrādāta, ieviesta un sertificēta mūsdienīga, elektroniski lietojama kvalitātes vadības sistēma, kas palīdzēs NMP dienestam būtiski pilnveidot savu darbību un nodrošināt vēl augstāku darba kvalitāti. Kā atzīst NMP dienesta direktors Armands Ploriņš: „Saņemot apliecinājumu par dienesta kvalitātes sistēmas atbilstību starptautiskajiem standartiem esam ļoti gandarīti. Šobrīd daudzas iestādes un uzņēmumi, rūpējoties par sava darba kvalitāti un klientiem, cenšas ieviest un ievērot starptautiski atzītus kvalitātes standartus, taču jo īpaši svarīgi šādu apliecinājumu ir iegūt operatīvajā darbā strādājošajiem, kur ikviens mūsu lēmums un darbības tiešā veidā ietekmē cilvēku dzīvības.”

Projekta gaitā kopīgi ar profesionāliem vadības sistēmu ekspertiem tika veikta NMP dienesta vadības sistēmas analīze, definēta kvalitātes vadības politika un mērķi, analizēta dienesta kvalitātes vadības sistēmas atbilstība ISO 9001:2008 standarta prasībām. Tāpat izveidota kvalitātes vadības sistēmas rokasgrāmata, kurā izstrādāti un ietverti vairāk kā 40 dažādi kvalitātes vadības procesi un darbības algoritmi NMP dienestā, tostarp, saistībā ar katastrofu medicīnas sistēmas plānošanu; neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un nodrošināšanu ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos; apmācību organizēšanu katastrofu medicīnas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanai; valsts medicīnisko rezervju glabāšanu; galvenie dienesta vadības un pamatdarbības atbalstošie procesi u.c. Lai ar kvalitātes vadības sistēmu būtu ērti strādāt ikvienam NMP dienesta darbiniekam, rokasgrāmata sagatavota elektroniskā formātā lietošanai interneta vidē.

Tāpat projekta ietvaros 420 NMP dienesta darbinieku no visiem reģioniem tika apmācīti par kvalitātes vadības sistēmas principiem un kvalitātes pilnveidošanas iespējām. Savukārt 12 dienesta darbinieki tika apmācīti iekšējā kvalitātes audita veikšanā, saņemot sertifikātu, lai turpmāk papildus ikdienas pienākumiem veiktu arī regulārus kvalitātes sistēmas auditus dienestā.

Kā atzīst minētā projekta vadītājs, NMP dienesta direktora vietnieks katastrofu medicīnas jautājumos Mārtiņš Šics – būtiskākais ieguvums no procesu un kvalitātes vadības sistēmas ieviešanas ir pastāvīga dienesta darba kvalitātes izvērtēšana un iespēja ātri un efektīvi to uzlabot, lai pilnveidotu dienesta darbību un nodrošinātu augstāku darba kvalitāti. Tāpat projekta rezultātā dienestā ieviestā kvalitātes vadības sistēma veicinās iedzīvotāju un sadarbības institūciju apmierinātību ar NMP dienesta sniegtajiem pakalpojumiem, uzsver M.Šics.

*85% no projekta finansējusi Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% - Latvijas valsts. Aktivitāti administrēja Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.
Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/esf/?page=0&doc=488