Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ESF projekts par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu dienestā, 2009.-2010.

Projekta ietvaros apmācīti 12 iekšējās kvalitātes auditori

31.05.2010

Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” ietvaros šī gada maija mēnesī organizētas un nodrošinātas vairākas nozīmīgas darbinieku apmācības.

NMP dienesta darbinieki ieguvuši plašas zināšanas par izveidoto kvalitātes vadības sistēmu (KVS) un tās lietošanas specifiku. Tāpat nodrošināta darbinieku apmācība par KVS turpmākajām pilnveidošanas iespējām. NMP dienesta darbiniekiem nodrošināta arī apmācība par pārmaiņu vadību.

Maija mēnesī NMP dienestā trīs posmos organizēta 12 iekšējo kvalitātes auditoru apmācība. Pirmajā apmācību etapā iekšējie kvalitātes auditori iepazinās ar audita veikšanas teoriju, audita jautājumu sastādīšanas metodēm un ISO 9001:2008 standarta prasībām. Otrajā posmā iekšējie kvalitātes auditori strādāja grupās un sastādīja jautājumus, kurus uzdotu dodoties auditēt kādu no procesiem. Trešajā posmā iekšējie kvalitātes auditori kopā ar apmācītājiem devās kopīgos praktiskos auditos pie saviem kolēģiem, lai veiktu vairākus auditus, konstatētu neatbilstības, mācītos tās pierakstīt un sastādīt citu auditam nepieciešamo dokumentāciju.

Atgādinām, ka projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” mērķis ir izveidot un ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu kvalitātes vadības sistēmu NMP dienesta vajadzībām, lai pilnveidotu savu darbību un nodrošinātu augstāku darba kvalitāti.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/esf/?page=0&doc=484