Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ESF projekts par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu dienestā, 2009.-2010.

Projekta ietvaros izstrādāta KVS rokasgrāmata un nodrošināta darbinieku apmācība

30.04.2010

Turpinot darbu pie Eiropas Sociālā fonda finansētā projekta „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā” ieviešanas, Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestā izveidota kvalitātes vadības sistēma (KVS) un KVS rokasgrāmata elektroniskā formā lietošanai interneta vidē, tā pieejama katram dienesta darbiniekam.

KVS rokasgrāmata ietver informāciju par NMP dienesta kvalitātes vadības politiku un kvalitātes mērķiem, kā arī KVS un ISO 9001 prasību saistību. Tāpat rokasgrāmata ietver 40 kvalitātes vadības procesus, kas apraksta katastrofu medicīnas sistēmas plānošanu; neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un nodrošināšanu ārkārtas situācijās un katastrofu gadījumos; apmācību organizēšanu katastrofu medicīnas, neatliekamās medicīniskās palīdzības un pirmās palīdzības sniegšanai; valsts medicīnisko rezervju glabāšanu; galvenos dienesta vadības un pamatdarbības atbalsta procesus.

KVS rokasgrāmatā iekļautā informācija sagatavota atbilstoši starptautiskā standarta ISO 9001:2008 noteiktajām prasībām un NMP dienesta vajadzībām.

Tāpat projekta ietvaros nodrošināta darbinieku apmācība par kvalitātes vadības sistēmas (KVS) pamatiem.

NMP dienests arī turpināja darbu pie kvalitātes vadības procedūru un citas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanas.

Atgādinām, ka KVS NMP dienestā tiek veidota, lai nodrošinātu darbības optimizēšanu un nepārtrauktu pilnveidošanos, atbilstoši tiesību aktos noteiktajām prasībām, kā arī klientu vēlmēm un vajadzībām. Tāpat tā ļaus uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī veicinās iedzīvotāju un sadarbības institūciju apmierinātību ar NMP dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un darbību kopumā.


Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/esf/?page=0&doc=483