Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ESF projekts par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu dienestā, 2009.-2010.

Turpinās kvalitātes vadības sistēmas ieviešana NMP dienestā

24.02.2010

Lai pilnveidotu savu darbību un nodrošinātu augstāku darba kvalitāti, NMP dienestā turpina ieviest kvalitātes vadības sistēmu. Tā ļaus uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības organizēšanu un nodrošināšanu, kā arī veicinās iedzīvotāju un sadarbības institūciju apmierinātību ar dienesta sniegtajiem pakalpojumiem un darbību.


Divu mēnešu laikā kopš projekta sākuma ir realizētas vai uzsāktas vairākas nozīmīgas projekta aktivitātes*, tai skaitā esošās vadības sistēmas novērtējums un atbilstība starptautiskā standarta ISO 9001:2008 prasībām, apmācīti vairāk kā 30 dienesta darbinieki, kuri turpmāk būs atbildīgi par kvalitātes vadības sistēmas procedūrām dienestā. Decembrī uzsākta arī dienesta kvalitātes vadības sistēmas procedūru un procesu aprakstu sagatavošana.

Jau ziņots, ka pēc NMP dienesta un Katastrofu medicīnas centra (KMC) apvienošanas 2009.gada 1.decembrī, NMP dienests īsteno iepriekš KMC uzsākto Eiropas sociālā fonda finansēto projektu „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”.

Projekta mērķis ir izveidot, ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu kvalitātes vadības sistēmu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Tas īstenojams laikā no 2009.gada 19.oktobra līdz 2010.gada 30.jūnijam.

*„Katastrofu medicīnas centra vadības sistēmas novērtējums atbilstoši standartam LVS EN ISO 9001:2008”; projekta apakšaktivitāte 4.2. „Atbildīgo par KVS procedūrām apmācība”; projekta aktivitāte 4.3. „Procedūru un citas nepieciešamās dokumentācijas sagatavošana”.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/esf/?page=0&doc=367