Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ESF projekts par kvalitātes vadības sistēmas ieviešanu dienestā, 2009.-2010.

Ar Eiropas sociālā fonda atbalstu NMP dienestā tiek ieviesta kvalitātes vadības sistēma

20.01.2010

Pēc Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta un Katastrofu medicīnas centra apvienošanās, NMP dienests pārņēmis arī iepriekš KMC uzsākto Eiropas sociālā fonda projektu par kvalitātes vadības sistēmas izveidošanu un ievešanu.


2009.gada 19.oktobrī Veselības ministrijas Katastrofu medicīnas centrs uzsāka darbības programmas 2007.–2013.gadam „Cilvēkresursi un nodarbinātība” 1.5. Administratīvās kapacitātes stiprināšana 1.5.1. Labāka regulējuma aktivitātes 1.3.1.3. Publisko varu realizējošo institūciju darbības kvalitātes un efektivitātes paaugstināšana apakšaktivitātes 1.5.1.3.1. Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana Eiropas sociālā fonda projekta Nr. 1DP/1.5.1.3.1/08/APIA/SIF/025/06 „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Katastrofu medicīnas centrā” īstenošanu.

Pēc abu iestāžu apvienošanas, 2010.gada 20.janvārī apstiprināta projekta nosaukuma maiņa - „Kvalitātes vadības sistēmas izveidošana, ieviešana un sertificēšana Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā”.

85% no projekta finansē Eiropas Savienība ar Eiropas Sociālā fonda starpniecību un 15% finansē Latvijas valsts. Aktivitāti administrē Valsts kanceleja sadarbībā ar Sabiedrības integrācijas fondu.

Projekta mērķis ir izveidot, ieviest un sertificēt elektroniski lietojamu kvalitātes vadības sistēmu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestā. Projekta īstenošanas periods no 19.10.2009 līdz 30.06.2010.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/esf/?page=0&doc=366