Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ERAF projekts Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai pierobežas zonā, 2017.-2019.

Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansētu projektu “Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā” realizē NMP dienesta struktūrvienība - Latgales Reģionālais centrs, Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Latgales reģionālā brigāde, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienests un Utenas primārās veselības aprūpes centrs (Lietuva).

Projekts sagatavots Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programmas 2014.-2020. gadam ietvaros.

Projekta mērķis - stiprināt Latvijas un Lietuvas pierobežas zonā strādājošo dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem ēku sagruvuma gadījumos, kā arī veicināt sabiedrības informētību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

 

Vairāk par programmu: www.latlit.eu un www.europa.eu.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
03.08.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/eraf_projekts_latvijas_un_lietuvas_glabsanas_dienestu_sadarbibas_un_efektivitates_stiprinasanai_pierobezas_zona/?page=0&doc=1695