Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ERAF projekts Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai pierobežas zonā, 2017.-2019.

Informācija par ERAF projektu Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai pierobežas zonā, 2017.-2019.

03.04.2017

Programmas „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” ietvaros Latvijas un Lietuvas valsts glābšanas dienesti un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēji savstarpējas sadarbības veicināšanai īstenos sadarbības projektu starp NMP dienesta struktūrvienību - Latgales reģionālo centru (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Latgales reģionālo brigādi, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Utenas primārās veselības aprūpes centru (Lietuva).

 

Projekta numurs un nosaukums: Nr. LLI-213 "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (angļu val. - "Interaction, capacities strengthening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo)"). 

 

Projekta mērķis: stiprināt Latvijas un Lietuvas pierobežas zonā strādājošo dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem ēku sagruvuma gadījumos, kā arī veicināt sabiedrības informētību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

 

Projekta laikā paredzētās galvenās aktivitātes ir:

 

Noslēdzoties projektam, plānots, ka tiks:

Projekts "ResCo" Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbības veicināšanai apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2017. gada 16. martā. Projekta termiņš ir 2017. gada 1. aprīlis - 2019. gada 31. marts.

 

Kopējais projekta finansējums: 556 970, 47 EUR, t.sk, ERAF finansējums 85% (473 424,89 EUR), līdzfinansējums 15% (83 545,58 EUR).

 

Par programmu “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam”:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Lietuvas un Latvijas partneriem programmas teritorijā (Kurzeme, Zemgale un Latgale Latvijā un Klaipeda, Telsiai, Siauliai, Panevezys, Utena un Kaunas apgabali Lietuvā).

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

Vairāk par programmu: mājaslapā

Oficiālā Eiropas Savienības mājaslapa

 

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/eraf_projekts_latvijas_un_lietuvas_glabsanas_dienestu_sadarbibas_un_efektivitates_stiprinasanai_pierobezas_zona/?page=0&doc=1694