Latviski    In English    По-русски

Informācija par ERAF projektu Latvijas un Lietuvas glābšanas dienestu sadarbības un efektivitātes stiprināšanai pierobežas zonā, 2017.-2019.

03.04.2017

Programmas „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” ietvaros Latvijas un Lietuvas valsts glābšanas dienesti un neatliekamās medicīniskās palīdzības sniedzēji savstarpējas sadarbības veicināšanai īstenos sadarbības projektu starp NMP dienesta struktūrvienību - Latgales reģionālo centru (vadošais partneris), Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestu Latgales reģionālo brigādi, Utenas apriņķa Ugunsdzēsības un glābšanas dienestu un Utenas primārās veselības aprūpes centru (Lietuva).

 

Projekta numurs un nosaukums: Nr. LLI-213 "Sadarbība, kapacitātes stiprināšana un kopīga risku mazināšana Latvijas un Lietuvas medicīnas un glābšanas personālam ēku sagruvumu gadījumā" (angļu val. - "Interaction, capacities strengthening and joint risk mitigation of Latvian and Lithuanian medical and rescuers crews during liquidation of collapsed buildings (ResCo)"). 

 

Projekta mērķis: stiprināt Latvijas un Lietuvas pierobežas zonā strādājošo dienestu sadarbību un efektivitāti palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem ēku sagruvuma gadījumos, kā arī veicināt sabiedrības informētību par drošu rīcību ārkārtas situācijās.

 

Projekta laikā paredzētās galvenās aktivitātes ir:

  • kopīgu praktisko mācību organizēšana iesaistītajiem dienestiem, izspēlējot simulētu ārkārtas situāciju ar ēkas sagruvumu pierobežas teritorijā, ar vairākiem cietušajiem;

  • informatīvo materiālu izveide sabiedrības izglītošanai par dzīvībai un veselībai drošu rīcību;

  • kopīgu rekomendāciju izstrāde operatīvo dienestu efektīvai sadarbībai ārkārtas situācijās ar ēku sagruvumiem pierobežu teritorijā;

  • mācību filmas izveide, kas pielietota Latvijas un Lietuvas dienestu darbinieku apmācībās;

  • projekta ietvaros tiks iegādātas arī atsevišķas tehnikas vienības un aprīkojums dienestu Latgales un Utenas apriņķa reģionālajām struktūrvienībām, kas stiprinās to spēju reaģēt gan ikdienā, gan ārkārtas situācijās.

 

Noslēdzoties projektam, plānots, ka tiks:

  • spēcināta projektā iesaistīto dienestu kapacitāte, uzlabojot materiāli tehnisko nodrošinājumu;

  • izspēlēta glābšanas darbu simulācija ārkārtas situācijās ar ēkas sagruvumiem pierobežas teritorijā, atpazīti trūkumi, sniegti secinājumi, uzrakstītas rekomendācijas;

  • izstrādāti video materiāli abu valstu dienestu darbinieku trupmākai apmācībai par pareizu un drošu rīcību ēku sabrukšanas gadījumos ar vairākiem cietušajiem;

  • radīta izpratne Latgales reģiona un Utenas apriņķa bērnudārza vecuma bērniem, viņu vecākiem un skolotājiem par pareizu rīcību ārkārtas situācijās.

Projekts "ResCo" Latvijas un Lietuvas dienestu sadarbības veicināšanai apstiprināts Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijā 2017. gada 16. martā. Projekta termiņš ir 2017. gada 1. aprīlis - 2019. gada 31. marts.

 

Kopējais projekta finansējums: 556 970, 47 EUR, t.sk, ERAF finansējums 85% (473 424,89 EUR), līdzfinansējums 15% (83 545,58 EUR).

 

Par programmu “Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam”:

Eiropas Reģionālās attīstības fonds finansē „Interreg V-A Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības programma 2014. – 2020.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Lietuvas un Latvijas partneriem programmas teritorijā (Kurzeme, Zemgale un Latgale Latvijā un Klaipeda, Telsiai, Siauliai, Panevezys, Utena un Kaunas apgabali Lietuvā).

Interreg Latvijas – Lietuvas programmas 2014. – 2020.gadam mērķis ir sekmēt programmas reģionu ilgtspējīgu sociālekonomisko attīstību, palīdzot tos padarīt konkurētspējīgākus un pievilcīgākus dzīvošanai, uzņēmējdarbībai un tūrismam.

 

Vairāk par programmu: mājaslapā

Oficiālā Eiropas Savienības mājaslapa

 

Atpakaļ