Latviski    In English    По-русски

NMP dienests turpina īstenot ERAF projektu “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

31.03.2020

Atbilstoši 2018.gada 25.maijā noslēgtai vienošanai starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošanu, NMP dienests turpina projekta attīstību.

Projekta mērķis ir ieviest IKT risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās. Projekta gaitā ieguldot 1 miljonu eiro, tiek ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (IKT) risinājumi neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

2019.gadā ir īstenotas četras projekta aktivitātes:

  • operatīvo medicīnisko datu aprites ātruma uzlabošana par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā, precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu. Sistēmas uzlabojumu rezultātā ir izveidota izsaukuma elektroniskās kartes datu uzglabāšana ilgtermiņa arhīvā, kā arī esošais dispečerizācijas risinājums ir būtiski uzlabots, izveidojot risinājumu, kas nodrošina iespēju nodalīt operatīvos datus no neoperatīvajā darbā izmantojamajiem datiem, tādejādi uzlabojot operatīvas informācijas aprites ātrumu;

  • Ieviesti tehniskie risinājumi neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai, analīzei un automatizētu risinājumu datu ievades kvalitātes uzlabošanai. Kvalitātes pilnveidošanas informācijas tehnoloģiju atbalsta risinājumi ļauj ievērojami uzlabot NMP ārstniecības personu darba kvalitāti. NMP dienests spēj gan objektīvi izvērtēt riskus, gan pieņemt laicīgus mērus to novēršanai, tā sniedzot drošu, kvalitatīvu pakalpojumu Latvijas iedzīvotajiem;

  • pilnveidotas dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas, tādejādi uzlabojot ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko ārstniecības apjomu pacientam. Sistēmas uzlabojumu rezultātā ir nodrošinātā papildu personu datu aizsardzība, pilnveidoti un daļēji automatizēts informācijas tehnoloģiju atbalsts ārkārtas medicīnisko situāciju laikā, kā arī ieviesta rēķinu automātiska ģenerēšana no izsaukumu karšu datiem;

  • nodrošināta NMP dienesta Informācijas sistēmas un datu drošība, veicot NMP dienesta Informācijas sistēmas drošības auditu un, pamatojoties uz izstrādātajām rekomendācijām, ir pilnveidota NMP dienesta informācijas sistēmas drošības politika un lietotāju pārvaldība.

 

2020.gadā plānots īstenot šādas projekta aktivitātes:

  • risinājumu ieviešana integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, lai nodrošinātu pieejamību papildus medicīniskajiem datiem par pacientu no citām veselības nozares institūcijām. Integrācijas risinājuma izstrāde nodrošinās NMP dienesta datu nodošanu vienotajā veselības nozares datu noliktavā;

  • koplietošanas funkcionalitātes izstrādāšana elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un pilotieviešanas veikšana sadarbībā ar trīs slimnīcām – Rīgas Austrumu klīnisko universitātes slimnīcu, P.Stradiņa Klīnisko universitātes slimnīcu un Bērnu klīnisko universitātes slimnīcu. Minētais risinājums nodrošinās pilnīgu NMP dienesta pāreju uz elektronisko dokumentāciju un ievērojami uzlabos informācijas apriti starp pirms-slimnīcas NMP un slimnīcu uzņemšanas nodaļām, tā būtiski uzlabojot ātrdarbību valsts pārvaldes iestāžu savstarpējas datu apmaiņas procesos, kas rezultēsies ātrāka pacienta ārstēšanas uzsākšanā;

  • elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošana.

 

Projekts tiek realizēts sadarbībā ar VSIA "Bērnu klīniskā universitātes slimnīca", SIA ”Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca”, VSIA "Paula Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca", Nacionālo veselības dienestu. Projekta budžets ir 1 000 000 EUR (t.sk. 85% ERAF finansējums 850 000 EUR, 15% Valsts budžeta līdzfinansējums 150 000 EUR). Projekta ilgums: 25.05.2018. – 24.01.2021. (32 mēneši).

Atpakaļ