Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ERAF projekts “Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)”

04.10.2018


2018.gada 25.maijā noslēgta vienošanās starp Centrālo finanšu un līgumu aģentūru un NMP dienestu par Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotās neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas attīstība (1.kārta)” īstenošanu.

ERAF finansēta projekta ietvaros tiks ieviesti informācijas un komunikācijas tehnoloģijas (turpmāk tekstā – IKT) risinājumi neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās, ieguldot 1 miljonu eiro.

 

Projekta mērķis: ieviest IKT risinājumus neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanai Latvijas iedzīvotājiem dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Projekta ietvaros tiks:

  • pilnveidoti NMP dienesta pamatdarbības procesi, veicinot sadarbspēju ar citām veselības nozares institūcijām.
  • nodrošināta lietotājiem atbilstoša pirmās palīdzības sniegšanas apmācību pakalpojuma pieejamība.

Galvenās projekta darbības:

  • operatīvo medicīnisko datu aprites ātruma uzlabošana par pacienta veselības stāvokli NMP izsaukuma laikā, precīzāka lēmuma pieņemšanai par nepieciešamo ārstēšanas apjomu;
  • risinājumu ieviešana integrācijai ar veselības nozares datu noliktavu un citām ārējām sistēmām, ieviešot ārējās informācijas plūsmas centralizāciju, lai nodrošinātu pieejamību papildus medicīniskajiem datiem par pacientu no citām veselības nozares institūcijām;
  • koplietošanas funkcionalitātes izstrādāšana elektroniskas dokumentācijas ieviešanai pacienta nodošanai/pieņemšanai no NMP brigādes slimnīcā un pilotieviešanas veikšana sadarbībā ar vismaz trīs slimnīcām;
  • tehnisko risinājumu ieviešana neatliekamās medicīnas kvalitātes kontroles kritēriju elektroniskai uzraudzībai, analīzei un automatizētu risinājumu datu ievades kvalitātes uzlabošanai;
  • elektroniskā pakalpojuma ”Pirmās palīdzības apmācība” izveidošana;
  • dispečerizācijas risinājuma lietotāju lomas un funkcionalitātes pilnveidošana, optimizējot NMP izsaukuma izpildes laikā nepieciešamo medicīnisko datu par pacientu attēlošanu, lai uzlabotu ārstniecības personu pieņemtos lēmumus par optimālāko ārstniecības apjomu pacientam;
  • NMP dienesta Informācijas sistēmas un datu drošības nodrošināšana, veicot NMP dienesta IS drošības auditu un, pamatojoties uz izstrādātajām rekomendācijām, pilnveidot NMP dienesta IS drošības politiku un lietotāju pārvaldību.


Kopējais projekta finansējums ir 1 000 000 EUR, no kuriem ERAF finansē 850 000 EUR. Projektu plānots realizēt līdz 2021. gadam.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
04.08.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/eraf_projekts__vienotas_neatliekamas_mediciniskas_palidzibas_un_katastrofu_medicinas_vadibas_informacijas_sistemas_attistiba__1_karta__/?page=0&doc=1882