Latviski    In English    По-русски

ERAF projekta ietvaros uzsākta NMP dienesta Latgales reģionālā centra rekonstrukcija

30.07.2010


Turpinot Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) projekta Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” * īstenošanu, tā ietvaros Latgales reģiona būvuzņēmējs SIA ”Būtība” ir uzsācis Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta Latgales reģionālā vadības un dispečeru centru rekonstrukciju.

Veicot Latgales reģionālā centra rekonstrukciju netiks būvēta jauna ēka, bet jau esošā ēka tiks pielāgota Latgales reģiona operatīvā darba vajadzībām.

Atgādinām, ka vēl pagājušajā gadā, pirms Latgales reģiona ātrās palīdzības pakalpojuma sniedzēji bija iekļāvušies NMP dienestā, brigāžu vadība notika decentralizēti katrā rajonā atsevišķi. Brigādes tika vadītas no vairākām vietām. Veidojot vienotu NMP dienestu, līdztekus citiem reģionālajiem centriem tika izveidots Latgales reģionālais dispečeru centrus, kas atrodas Daugavpilī. Un šobrīd, kad visā valsts teritorijā strādā vienotais NMP dienesta, visa Latgales reģiona iedzīvotāju zvani tiek saņemti un 31 mediķu brigādes darbs tiek vadīts no Latgales reģionālā centra Daugavpilī.

Rekonstruējot Latgales reģionālo un vadības dispečeru centru plānots izvedot atbilstošas telpas dispečeru un diennakts dežūrpersonāla ērtam un atbilstoši specifikai nodrošinātam darbam, lai no turienes būtu iespējams kvalitatīvi vadīt vairāk kā 30 reģiona brigāžu darbu un nodrošināt iedzīvotāju zvanu pieņemšanu un palīdzības sniegšanu dzīvībai un veselībai kritiskās situācijās.

Tāpat plānots izveidot telpas operatīvā medicīniskā transporta uzturēšanai tehniskā kārtībā, kā arī atbilstoši aprīkotas noliktavas medicīniskā aprīkojuma, inventāra un medikamentu uzglabāšanai un telpas mediķu ikdienas darba nodrošināšanai. Jāņem vērā, ka veidojoties reģionu vadības centriem telpu jaudas kļūst neatbilstošas, ēkas nav vairs tik jaunas un tāpēc rodas nepieciešamība palielināt Latgales reģionālā centra telpu kapacitāti. Savukārt, lai nodrošinātu vienlīdzības iespējas visiem centra apmeklētājiem, tiks pārbūvētas galvenās ieejas kāpnes atbilstoši ergonomikas prasībām tā, lai nodrošinātu iespēju telpās nokļūt cilvēkiem ar kustības traucējumiem.

*2009.gada aprīlī NMP dienests uzsāka īstenot ERAF projektu „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”. Tā kopējais finansējums ir 7 678 406 lati, no kuriem ERAF finansējums ir 6 526 645 lati, bet valsts budžeta līdzfinansējums - 1 151 760 lati. Projekta īstenošanas laiks ir no 2009.gada 6.aprīļa līdz 2012.gada 31.jūlijam. Projekta mērķis ir būtiski uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem.

Tā ietvaros plānots izveidot NMP dienesta infrastruktūru, nostiprinot reģionālo vadības un dispečeru centru darbību. Tāpat plānots arī ieviest mūsdienu tehnoloģijas un vienotu brigāžu vadības sistēmu visā valstī, kas nodrošinās iespējas dispečeriem un brigāžu mediķiem precīzi noteikt un atrast izsaukuma vietu, nosūtīt datus par smagāk slimiem pacientiem un viņa dzīvības, veselības rādītājiem uz slimnīcas uzņemšanas nodaļu brigādei vēl esot ceļā. Tāpat tas ļaus operatīvāk vadīt brigādes un nodrošināt palīdzību situācijās, kad ir vairāk cietušo vienlaicīgi utt.


Atpakaļ