Latviski    In English    По-русски

ERAF finansēta projekta ietvaros neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanā ieguldīs 7,6 miljonus latu

07.04.2009


2009.gada 6.aprīlī noslēgta vienošanās starp Veselības statistikas un medicīnas tehnoloģiju valsts aģentūru un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienestu par Eiropas Reģionālas attīstības fonda (ERAF) finansēta projekta „Vienotas neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide” īstenošanu.


Projekta īstenošana plānota ERAF līdzfinansētās aktivitātes “Neatliekamās medicīniskās palīdzības attīstība” ietvaros. Projekta kopējais finansējums ir 7 678 406 lati, no kuriem 6 526 645 lati ir ERAF piešķirtais finansējums, bet 1 151 760 lati ir valsts budžeta līdzfinansējums. To plānots īstenot triju gadu laikā.

ERAF finansētā projekta mērķis ir būtiski uzlabot neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanu ikdienā un ārkārtas situācijās iedzīvotājiem visā Latvijā, centralizējot NMP un katastrofu medicīnas sistēmas vadību ar mūsdienīgu informācijas tehnoloģiju palīdzību. Tā ietvaros ir paredzēts izstrādāt un ieviest vienotu neatliekamās medicīniskās palīdzības vadības informācijas sistēmu, iegādāties un uzstādīt tās darbināšanai nepieciešamās mūsdienīgās tehnoloģijas un aprīkojumu, kā arī izveidot atbilstošu NMP dienesta infrastruktūru ar vienu vadības un dispečeru centru un pieciem reģionālajiem vadības un dispečeru centriem. Projektā paredzēts NMP dienesta reģionālos centrus veidot Rīgā, Valmierā, Kuldīgā, Daugavpilī un Jelgavā.

Projekts tiks īstenots vienlaicīgi ar citām aktivitātēm neatliekamās medicīniskās palīdzības uzlabošanā, t.sk. jau uzsākto pašvaldību ātro palīdzību apvienošanos vienotā valsts dienestā, valstī vienotu NMP mediķu apmācības un kvalifikācijas standartu ieviešanu, pakāpenisku operatīvo transportlīdzekļu fonda atjaunošanu visā Latvijā, esošo NMP brigāžu izvietojuma pārskatīšanu un jaunu punktu izveidi, NMP punktu labiekārtošanu u.c.

NMP dienesta direktore Renāte Pupele uzsver: „Eiropas Savienības fonda finansētais projekts palīdzēs jau tuvākajos gados Latvijā izveidot spēcīgu, labi darbojošos un operatīvu neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu, kas strādās pēc vienotiem augstākas kvalitātes standartiem visā valstī”. Plānots, ka, īstenojot iecerētās aktivitātes, saslimušajiem un cietušajiem visā valsts teritorijā būs nodrošināta vienlīdzīga iespēja saņemt savlaicīgu un kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību neatkarīgi no saslimušā vai cietušā atrašanās vietas pilsētā vai laukos. Tas ļaus glābt vairāk dzīvību, kā arī būtiski samazināt traumu un saslimšanu sekas cilvēkiem, kam bijusi vajadzīga neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Atpakaļ