Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / ERAF projekts vienota NMP dienesta attīstībai, 2009.-2015.

Veiksmīgi realizēts ERAF projekts NMP dienesta attīstībai

01.07.2015

Šā gada 30.jūnijā NMP dienestā veiksmīgi noslēdzies sešu gadu garumā īstenotais ERAF finansēts projekts “Vienotas neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”, kas bijis nozīmīgs ieguldījums dienesta attīstībā un darbības pilnveidošanā.*

Projekts tika uzsākts 2009.gada 1.aprīlī un noslēdzās 2015.gada 30.jūnijā. Tā kopējais finansējums bija 29,9 miljoni eiro, no kuriem 26,7 miljonus eiro finansēja ERAF, bet 3,2 miljonus eiro – Latvijas valsts.

Projekta mērķis bija uzlabot pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem ikdienā un ārkārtas medicīniskajās situācijās Latvijā. Lai to sasniegtu, 2009.gadā Latvijā tika izveidots vienots NMP dienests, pakāpeniski apvienojot 39 pašvaldību pārziņā esošos pirmsslimnīcas NMP resursus (personālu, operatīvos transportlīdzekļus, materiāltehniskos u.c. resursus), kā arī ieviests vienots tiešais ārkārtas tālrunis neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai ‘113’. Savukārt projekta rezultātā izveidota un būtiski stiprināta vienotā NMP dienesta infrastruktūra, tostarp atjaunots autoparks reģionos, iegādāts medicīniskais aprīkojums brigādēm, renovētas un būvētas ēkas, kā arī ieviesta mūsdienīga informācijas sistēma un tehnoloģijas izsaukumu pieņemšanai un vadībai, gan arī brigāžu darbam.

Kā nozīmīgas projekta aktivitātes minamas:

*Projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001
Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
14.08.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/eraf/?page=0&doc=1495