Latviski    In English    По-русски

Veiksmīgi realizēts ERAF projekts NMP dienesta attīstībai

01.07.2015

Šā gada 30.jūnijā NMP dienestā veiksmīgi noslēdzies sešu gadu garumā īstenotais ERAF finansēts projekts “Vienotas neatliekamās palīdzības un katastrofu medicīnas vadības informācijas sistēmas un dispečeru centru izveide”, kas bijis nozīmīgs ieguldījums dienesta attīstībā un darbības pilnveidošanā.*

Projekts tika uzsākts 2009.gada 1.aprīlī un noslēdzās 2015.gada 30.jūnijā. Tā kopējais finansējums bija 29,9 miljoni eiro, no kuriem 26,7 miljonus eiro finansēja ERAF, bet 3,2 miljonus eiro – Latvijas valsts.

Projekta mērķis bija uzlabot pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu iedzīvotājiem ikdienā un ārkārtas medicīniskajās situācijās Latvijā. Lai to sasniegtu, 2009.gadā Latvijā tika izveidots vienots NMP dienests, pakāpeniski apvienojot 39 pašvaldību pārziņā esošos pirmsslimnīcas NMP resursus (personālu, operatīvos transportlīdzekļus, materiāltehniskos u.c. resursus), kā arī ieviests vienots tiešais ārkārtas tālrunis neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšanai ‘113’. Savukārt projekta rezultātā izveidota un būtiski stiprināta vienotā NMP dienesta infrastruktūra, tostarp atjaunots autoparks reģionos, iegādāts medicīniskais aprīkojums brigādēm, renovētas un būvētas ēkas, kā arī ieviesta mūsdienīga informācijas sistēma un tehnoloģijas izsaukumu pieņemšanai un vadībai, gan arī brigāžu darbam.

Kā nozīmīgas projekta aktivitātes minamas:

  • izveidots viens centrālais un pieci reģionālie vadības un dispečeru centri (Rīgā, Daugavpilī, Valmierā, Kuldīgā, Jelgavā);

  • izveidota vienota, centralizēta neatliekamās medicīniskās palīdzības un katastrofu medicīnas sistēmas vadība, ieviešot mūsdienīgus informācijas sistēmas risinājumus un tehnoloģijas, lai uzlabotu izsaukumu pieņemšanu un brigāžu vadību. Ja 2009.gadā no 39 izsaukumu pieņemšanas vietām tikai 9 vietās tie tika pieņemti datorizēti, bet visur citur pierakstīti ar roku žurnālā, tad šobrīd NMP dienests ir pilnībā pārgājis uz izsaukumu izpildi elektroniskā veidā (izsaukumu pieņemšana, brigāžu vadība, izsaukumu karšu noformēšana, pacientu datu pārraides iespējas). Šobrīd NMP dienestam ir iespēja operatīvā režīmā vienlaicīgi redzēt un pārvaldīt brigādes visā Latvijā. Tas ļauj nosūtīt uz izsaukumu tuvāko brīvo brigādi, īsā laikā koncentrēt vajadzīgo brigāžu skaitu jebkurā vietā, ja noticis liels negadījums ar daudz cietušajiem vai izveidojas ārkārtas situācija. Tāpat mediķiem ir iespēja no brigādes mašīnas nosūtīt noteiktus pacienta izmeklējumu datus speciālistiem konsultācijai, nodrošinot telemedicīnas iespēju u.c.;

  • gan Rīgā (Vadības un dispečeru centrs, Mācību centrs, Specializētās medicīnas centrs), gan reģionālajos centros Valmierā un Daugavpilī rekonstruētas un renovētas 24h režīmā strādājoša personāla darbam, mācībām un atpūtai nepieciešamās telpas, medikamentu un medicīniskā aprīkojuma noliktavas, operatīvo transportlīdzekļu nojumes;

  • Rīgā, Valmierā, Daugavpilī izveidotas un aprīkotas trīs operatīvo transportlīdzekļu remontzonas, kur turpmāk NMP dienestam pašam pienācīgi uzturēt tehniskā kārtībā savu autoparku;

  • iegādāti 160 jauni operatīvie medicīniskie transportlīdzekļi, līdz ar to pilnībā atjaunojot brigāžu autoparku Vidzemē, Latgalē, Zemgalē un Kurzemē, kā arī iegādājoties daļu no nepieciešamajiem transportlīdzekļiem Rīgas reģionālajam centram, kur iepriekš operatīvais transports tika nodrošināts ārpakalpojuma veidā;

  • pilnveidotas NMP dienesta mediķu iespējas palīdzības sniegšanā pacientiem, iegādājoties medicīnisko aprīkojumu brigādēm (60 jaunākās paaudzes daudzfunkcionālos defibrilatorus, 20 mākslīgās plaušu ventilācijas aparātus, visos operatīvajos transportlīdzekļos ieviešot zīdaiņiem un bērniem paredzētas speciālas drošības jostas nestuvēm) un brigādes darbam nepieciešamo tehnoloģisko aprīkojumu (navigācijas iekārtas, mediķu datorus un planšetdatorus elektroniskai izsaukumu izpildei un pacientu datu pārraides nepieciešamībai u.c.).

*Projekta Nr.3DP/3.1.5.2.0/09/IPIA/VSMTVA/001
Atpakaļ