Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / BEST TEAMS - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas NMP jomā, 2011.-2012.

BEST TEAMS sasniegtie rezultāti pēc 6 mēnešu sadarbības

16.04.2012

Š.g. 16.aprīlī notika Igaunijas – Latvijas programmas ietvaros realizētā projekta BEST TEAMS („Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services” – Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā) uzraudzības komitejas sēde, kuras laikā tika pārskatīti pirmajā projekta periodā (23.10.2011.-22.04.2012.) sasniegtie rezultāti.

Angļu valodā sagatavoti vairāki materiāli par NMP organizāciju Latvijā un Igaunijā, kas projekta partneriem ļauj salīdzināt divus dažādus NMP organizēšanas modeļus un analizēt to pozitīvos un negatīvos aspektus, tādējādi nonākot pie secinājumiem, kādu pieredzi un praksi varētu pārņemt no kaimiņvalsts. Tiek salīdzināts operatīvo medicīnisko transportlīdzekļu aprīkojums, medikamentu klāsts, prasības mediķu izglītībai un kompetencei, NMP sniegšanas kvalitātes rādītāji u.c. aspekti saistībā ar NMP nodrošināšanu iedzīvotājiem.

Ir izstrādāts NMP terminu vārdnīcas projekts latviešu, igauņu, angļu un krievu valodā, kura aprobācija uzsāksies šī gada vasarā, praktiski izspēlējot situācijas, kad NMP brigādes dosies uz kaimiņvalsti, lai sniegtu palīdzību cietušajiem.

Šī gada laikā projekta partneri jau vairākkārt devušies viens pie otra darba un iepazīšanās vizītēs. NMP dienesta speciālisti viesojušies Tartu Ātrās palīdzības centrā un Tartu universitātes slimnīcas uzņemšanas nodaļā, kā arī Igaunijas Ārkārtas izsaukumu centa Pērnavas filiālē, iepazīstoties gan ar izsaukuma pieņemšanas un nodošanas procesa organizāciju, gan NMP mediķu darbu. Savukārt Igaunijas kolēģi uz vietas vēroja darba procesu NMP dienesta Operatīvās vadības centrā un Vidzemes reģionālajā centrā.Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/best_teams/?page=0&doc=875