Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / BEST TEAMS - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas NMP jomā, 2011.-2012.

Igaunija un Latvija sāk īstenot kopīgu projektu neatliekamās medicīniskās palīdzības pilnveidošanai pierobežas reģionā

08.12.2011

Lai ātrās palīdzības brigādes Latvijas un Igaunijas pierobežas iedzīvotājiem spētu nodrošināt operatīvu un vienlīdz kvalitatīvu neatliekamo medicīnisko palīdzību, abas valstis kopīgi uzsākušas īstenot projektu “Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā”*.

Igaunijas veselības padomes (Estonian Health Board) un Neatliekamās medicīniskās palīdzības (NMP) dienesta sadarbības projekts tiek īstenots Eiropas reģionālās attīstības fonda daļēji finansēta projekta „Igaunijas – Latvijas programma 2007. – 2013.gadam” ietvaros. Tā mērķis ir veicināt valstu vienotu un saskaņotu rīcību, sniedzot NMP Igaunijas un Latvijas iedzīvotājiem pierobežas reģionā. Projekta aktivitātēs piedalās arī Valgas (Igaunijas) un Vidzemes (Latvija) slimnīcas.

Decembra sākumā Igaunijā jau notikusi projekta rīcības komitejas pirmā tikšanās, kuras laikā tika pārrunāts aktivitāšu plāns pirmajam projekta periodam. Tuvāko 6 mēnešu laikā plānots savstarpēji apzināt NMP nodrošināšanas organizāciju abās valstīs, aprakstīt NMP izsaukuma izpildes procesus, ietverot informāciju arī par brigāžu sastāvu, personāla kompetencēm, kvalitātes indikatoriem un NMP nodrošināšanā izmantojamo aprīkojumu, ar mērķi nākamajā projekta periodā izstrādāt priekšlikumus šo procesu saskaņošanai abās valstīs. Tāpat tiks izstrādāta īpaša NMP terminu vārdnīca latviešu/igauņu/krievu/angļu valodās, kas atvieglos dispečeru savstarpējo sazināšanos krīzes un ikdienas situācijās, kā arī noderēs kā palīgmateriāls NMP brigāžu personālam, komunicējot ar otras valsts pacientu un novērtējot viņa veselības stāvokli. Plānots kopīgi strādāt arī pie dispečeru un brigāžu personāla apmācību sistēmas pilnveidošanas saistībā ar pārrobežu sadarbības jautājumiem un izstrādāt vienotus instrumentus personāla kvalifikācijas novērtēšanai un atlasei.

NMP nodrošināšanā iesaistītās institūcijas projekta laikā vairākkārt viesosies viena pie otras, tādējādi savstarpējā komunikācijā apmainoties ar uzkrāto pieredzi un risinot dažādus ar sadarbību saistītus jautājumus, tādējādi nodrošinot arvien kvalitatīvāku NMP pierobežā dzīvojošajiem iedzīvotājiem un tūristiem.

Savukārt jau 2012.gada sākumā Igaunijas kolēģi viesosies Latvijā – apskatīs NMP dienesta Vidzemes reģionālo centru, iepazīsies ar brigāžu vadības un darba organizācijas procesu, kā arī viesosies Vidzemes reģionālajā slimnīcā.

*Angļu val. - Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services (saīsinājumā - BEST TEAMS).

Latvija un Igaunija pēdējo gadu laikā veikušas virkni reformu, lai pilnveidotu valsts veselības aprūpes sistēmu, kas abās valstīs tiek organizētas atšķirīgi, tai skaitā arī NMP nodrošināšana iedzīvotājiem.

Lai atšķirības abu valstu veselības aprūpes sistēmās negatīvi neietekmētu iedzīvotāju iespējas saņemt NMP pakalpojumus jau 2010.gada nogalē starp Latvijas Republikas Veselības ministriju, Igaunijas Republikas Sociālo lietu ministriju un Igaunijas Republikas Iekšlietu ministriju tika noslēgts līgums par savstarpējo palīdzību NMP sniegšanā pierobežas teritorijā, kam sekoja Igaunijas Republikas Veselības pārvaldes, Igaunijas Ārkārtas Izsaukumu centra un NMP dienesta vienošanās par neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu pierobežas teritorijā.

Abu valstu līdzšinējā sadarbība tagad tiek attīstīta un pilnveidota BEST TEAMS projekta ietvaros.

Visi projekta partneri (Igaunijas Veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca), partnerības vienošanos parakstīja 2011.gada 24.oktobrī. Projekta realizēšanas laiks ir 18 mēneši.

Vairāk par projektu lasiet šeit

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/best_teams/?page=0&doc=740