Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / BEST TEAMS - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas NMP jomā, 2011.-2012.

Projekts "Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services" un tā mērķis

01.08.2011

Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā


Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļēji finansēts projekts „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un Latvijas partneriem.

Igaunijas veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros īsteno projektu "Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services)".

Projekta mērķis ir veicināt valstu vienotību un sadarbību pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā, kā arī veicināt kopīgu publisko pakalpojumu un resursu pārvaldību.
Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
14.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/best_teams/?page=0&doc=739