Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / BEST TEAMS - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas NMP jomā, 2011.-2012.

Informācija par projektu - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā (Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services)

08.11.2011

Eiropas Reģionālās attīstības fonda daļēji finansēts projekts „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” atbalsta pārrobežu sadarbības projektus starp Igaunijas un Latvijas partneriem Programmas teritorijā (Kurzeme, Vidzeme, Rīga un Pierīga Latvijā un Hiiu, Jõgeva, Lääne, Põlva, Pärnu, Saare, Tartu, Valga, Viljandi un Võru apgabali Igaunijā).
Projekta „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros tiek realizēti projekti, kur sadarbojas organizācijas vai kompānijas no abām valstīm un ir skaidri redzama nepieciešamība pēc pārrobežu sadarbības

Vienu šādu sadarbības projektu „Igaunijas – Latvijas programma 2007.-2013.gadam” ietvaros īsteno Igaunijas Veselības padome (Estonian Health Board), Latvijas Republikas Veselības ministrijas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, Vidzemes slimnīca un Valgas slimnīca.

Minēto sadarbības partneru realizētā projekta nosaukums:
Bringing Estonia and Latvia Together on Emergency Ambulatory Medical Services.

Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā.
Projekta saīsinātais nosaukums: BEST TEAMS

Projekta termiņi:


Projekta virsmērķi:


Projekta mērķi:


Galvenās projekta aktivitātes:

Abu valstu situācijas apzināšana un turpmākās aktivitātes:

Projekta rezultāts:


Projekta finansējums:

Vairāk: Projekta mājas lapā

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
16.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/best_teams/?page=0&doc=726