Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Starptautiskā sadarbība / Eiropas Savienības fondu projekti / BEST TEAMS - Igaunijas un Latvijas sadarbība pirmsslimnīcas NMP jomā, 2011.-2012.

Latvijas un Igaunijas dienesti kopīgās mācībās pilnveido pārrobežu sadarbību

18.04.2013

Š.g. 15.aprīlī Igaunijas - Latvijas programmas projekta BEST TEAMS ietvaros notika mācības, kuru mērķis bija novērtēt Latvijas un Igaunijas pārrobežu sadarbības līgumu īstenošanu un abu valstu neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas kvalitāti. Tāpat mācību laikā bija būtiski apzināt arī iespējamās problēmas, lai savlaicīgi tās novērstu un reālajās sadarbības situācijās abu valstu ātrās reaģēšanas dienesti pēc iespējas operatīvāk varētu sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību pierobežas teritorijā dzīvojošajiem.

Mācību laikā ar stundas intervālu tika pieteikti divi izsaukumi – viens Latvijas un viens Igaunijas pierobežas teritorijā. Abos gadījumos cietušie bija pacienti ar pēkšņām sāpēm krūtīs, t.i., iespējamu miokarda infarktu, kas apdraud cilvēka dzīvību un palīdzība vajadzīga nekavējoties. Mācībās iesaistījās Latvijas NMP dienesta Operatīvās vadības centra (113 dispečercentra) personāls, kas pieņēma mācību izsaukumu, nosūtīja tajā tuvāko brīvo mediķu brigādi, kā arī koordinēja pacienta hospitalizāciju. Uz notikuma vietu sniegt palīdzību cietušajam Igaunijas pilsonim Valgā tika nosūtīta NMP dienesta Strenču brigāde. Pēc palīdzības sniegšanas mūsu mediķi Igaunijas pacientu veiksmīgi nogādāja Valgas slimnīcā. No Igaunijas puses mācībās piedalījās Dienvidigaunijas Ārkārtas izsaukumu centrs un pacientam – Latvijas pilsonim Valkā neatliekamo medicīnisko palīdzību ieradās sniegt Valgas slimnīcas mediķu brigāde.

Kā vērtē abu valstu operatīvo dienestu pārstāvji, mācības noritējušas veiksmīgi. Arī mācības iesaistīto dispečercentru un brigāžu personāls atzinīgi novērtēja šādu treniņu nepieciešamību. Mācību laikā tika aprobēta arī projekta ietvaros izstrādātā neatliekamās medicīniskās palīdzības terminu vārdnīca latviešu, igauņu, krievu un angļu valodā, kas atsevišķos gadījumos varētu būt noderīgs palīglīdzeklis saziņā ar citas valsts pacientu.

Šobrīd tiek veikta detalizēta mācību analīze, kā rezultātā tiks novērtēts līdz šim paveiktais pārrobežu sadarbības līgumu īstenošanā un rasti risinājumi mācību laikā atpazītajām problēmām.

 

Paldies Operatīvā vadības centra personālam un NMP dienesta Strenču brigādei, kas veiksmīgi tika galā ar uzdevumu, radot vislabāko iespaidu par NMP dienesta darbu!
Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
05.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/starptautiska_sadarbiba/es_projekti/best_teams/?page=0&doc=1194