Latviski    In English    По-русски

Pirmās palīdzības apliecību izmantošanas termiņa pagarinājums

30.04.2020

Šī gada 28.aprīlī stājās spēkā 27.aprīļa Veselības ministra rīkojums Nr.95 “Par pirmās palīdzības apliecībām”, kas nosaka, ka pirmās palīdzības sniegšanas apmācību apliecinošajiem dokumentiem, kuru derīguma termiņš beidzās ārkārtējās situācijas laikā, izmantošanas termiņš ir trīs mēneši pēc ārkārtējās situācijas beigām.

Veselības ministra rīkojums pieejams šeit: https://likumi.lv/ta/id/314317-par-pirmas-palidzibas-apliecibam

Atpakaļ