Latviski    In English    По-русски

Par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmu īstenošanu un plānoto pirmās palīdzības grupu reģistrāciju

22.04.2020

Ņemot vērā šā brīža situāciju Latvijā saistībā ar koronavīrusa “COVID-19” izplatību, Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests (turpmāk – NMP dienests) atbilstoši Ministru kabineta 2012.gada 14.augusta noteikumu Nr.557 „Noteikumi par apmācību pirmās palīdzības sniegšanā” (turpmāk – MK noteikumi Nr.557) 3.punktā noteiktajam, informē, ka:

  1.  saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 7.aprīļa rīkojuma Nr.161 “Grozījumi Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumā Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" (turpmāk – MK rīkojums Nr.103)” 1.1.punktā noteikto, visā valsts teritorijā ir izsludināta ārkārtējā situācija, kura ir pagarināta līdz 2020.gada 12.maijam,
  2.  MK rīkojuma Nr.103 4.3.apakšpunktā noteikts – "pārtraukt mācību procesa norisi klātienē visās izglītības iestādēs un nodrošināt mācības attālināti”,
  3.  MK rīkojuma Nr.103 4.4.apakšpunktā noteikts – pārtraukt visu veidu izglītības procesu klātienes formā ārpus izglītības iestādēm, tai skaitā pārtraukt visu kultūrizglītības un sporta profesionālās ievirzes un interešu izglītības programmu mācību procesu (treniņu, sacensību un mēģinājumu norisi), kā arī sporta norises slēgtās vietās (telpās) un bērnu nometņu darbību).

 

Ņemot vērā minēto un, lai tiktu nodrošināta kvalitatīva pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmu apguve, kā arī liekam inficēšanās riskam netiktu pakļauti pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmas apguvēji un pasniedzēji, NMP dienests ārkārtējās situācijas laikā veiks tikai to grupu reģistrāciju, kuru norise plānota pēc ārkārtējās situācijas valstī atcelšanas, ievērojot MK noteikumu Nr.557 6.pielikuma 8.punktā noteikto, ka fiziskā persona vai apmācītājorganizācija informāciju par plānoto apmācības grupu elektroniski sniedz NMP dienestam ne vēlāk kā trīs darbdienas pirms apmācības uzsākšanas.

Papildus vēršam uzmanību, ka iespēja pirmās palīdzības apmācību grupu reģistrēt pastāv, ja teorētiskās nodarbības tiek plānotas un nodrošinātas attālināti, bet praktiskās (nodrošinot apmācību kvalitāti, ne vēlāk kā 30 dienas no teorētiskās daļas apguves uzsākšanas) pēc ārkārtas situācijas beigām – 2020.gada 12.maija. Reģistrējot grupu, jānorāda datumi, kad apmācības tiks veiktas attālināti un, kad klātienē, kā arī pieslēgšanās iespējas attālinātajām nodarbībām, lai atbilstoši MK noteikumos Nr.557 3.punktā noteiktajam, NMP dienestam tiktu nodrošināta iespēja veikt kontroles. Jau pieteiktajām un reģistrētajām grupām, kuru praktiskās daļas apguve plānota pēc 12.maija, gadījumā, ja tiek mainīts ārkārtējās situācijas termiņš, attiecīgi jāmaina nodarbību norises laiki (par izmaiņām informējot NMP dienestu), ja to paredz ārkārtējās situācijas regulējums (piemēram, ja joprojām nav atļauta klātienes nodarbību īstenošana).

Izņēmums attiecināms uz iekšlietu sistēmas izglītības iestādēm un militārajām izglītības iestādēm, par kuru mācību procesa norisi lēmumu pieņem attiecīgais ministrs atbilstoši MK rīkojuma Nr.103 4.3.punktā dotajam pilnvarojumam.

Jautājumu un neskaidrību gadījumā par pirmās palīdzības sniegšanas apmācību programmu īstenošanu, lūdzu sazināties ar galveno speciālistu pirmās palīdzības jautājumos-ekspertu Vinetu Reini, zvanot pa tālruni 67337080 vai rakstot uz e-pastu: vineta.reine@nmpd.gov.lv

Lūdzam sekot līdz valstī noteiktajai situācijai un ievērot noteiktos ierobežojumus, kā arī sekot līdz aktualitātēm NMP dienesta mājas lapā!

Atpakaļ