Latviski    In English    По-русски

NMPD pastiprina aizsardzības pasākumus brigādēs un ārkārtas tālruņa 113 zvanu centrā

31.03.2020

Ņemot vērā Covid-19 saslimstības iekšējo izplatību Latvijā, kas ne vienmēr ļauj identificēt saslimšanas avotu un infekcijas izplatības ķēdi, kā arī saslimšanas gadījumu pieaugumu mediķu vidū, NMPD ir pastiprinājis pasākumus dienesta darbinieku aizsardzībai. To mērķis ir mazināt saslimšanas riskus dienesta darbinieku vidū un pasargāt arī pacientus no inficēšanās.

Jau vairākas dienas NMPD brigādes uz katru izsaukumos dodas, lietojot individuālos aizsardzības līdzekļus. NMPD ir izstrādāts algoritms, paredzot dažādu līmeņu aizsardzības līdzekļu lietošanu, kas ir atkarīgs no konkrētās situācijas, piemēram, ja neatliekamā palīdzība jāsniedz potenciālam Covid-19 pacientam, personālam jālieto visaugstākās aizsardzības komplekts – kombinezons, respirators, aizsargbrilles un medicīniskie cimdi. Savukārt obligāta sejas respiratora, aizsargbriļļu un cimdu lietošana ir visos izsaukumos, kur pacientiem ir akūtas elpceļu saslimšanas pazīmes, kas nav saistītas ar aizdomām par Covid-19. Bet, ja izsaukums ir pie pacienta, kuram nav akūtas elpceļu slimības pazīmes, bet ir cita saslimšana vai kurš ir guvis traumu, brigādes personālam vienmēr jālieto sejas maska un cimdi. Lai mazinātu infekcijas izplatību, nogādājot pacientu slimnīcā brigādes transportlīdzeklī nevar atrasties tuvinieki, izņemot pavadot mazus bērnus un pacientus ar īpašām vajadzībām vai ierobežotu rīcībspēju.  

Lai iespējami agrīni atklātu saslimšanas gadījumus mediķu vidū, saskaņā ar Valsts operatīvās medicīniskās komisijas 23.marta lēmumu, Covid-19 analīzes šobrīd tiek veiktas arī visiem pacientu aprūpē iesaistītajiem NMPD darbiniekiem ar akūtas elpceļu saslimšanas simptomiem. Analīzes tiek veiktas gan brigāžu personālam, gan arī darbiniekiem Operatīvās vadības centrā, kur uz ārkārtas tālruni 113 diennakts laikā dispečeri saņem no iedzīvotājiem 1600 līdz 1800 zvanu.

Ņemot vērā uzsākto skrīningu, Covid-19 saslimšana ir konstatēta vairākiem NMPD Operatīvās vadības centra darbiniekiem Rīgā. Visiem ir viegli simptomi un viņi ārstējas mājās ģimenes ārsta uzraudzībā, SPKC ir apzinājis kontaktpersonas. Jau šobrīd Operatīvās vadības centrā ir ieviesti papildus aizsardzības pasākumi. Dispečeru darba vietas ir izkārtotas, ievērojot 2 metru distanci, telpās ir pastiprināti dezinfekcijas pasākumi, dežūras laikā personāls lieto sejas aizsargmaskas un darbiniekiem ir arī papildus pārbaudes – tiek mērīta ķermeņa temperatūra, izjautāti par simptomiem. NMPD stiprina arī Daugavpils dispečercentra kapacitāti lielākas zvanu plūsmas pārvirzīšanai uz to, izvēršot papildus darba vietas un pārorganizējot personālu. Darbam dispečercentrā papildus tiek piesaistīti gan brigāžu mediķi, gan izdienā aizgājušie kolēģi, gan arī medicīnas studenti, kurus papildus apmācīs.   Nepieciešamības gadījumā tiks vērtēti vēl citi drošības  pasākumi.

Kā norāda NMPD direktore Liene Cipule: “Arī dienesta mediķi un dispečeri ikdienā  brauc ar sabiedrisko transportu un iet uz veikalu iepirkties. Liela daļa strādā arī citviet. Riski saslimt ir ikvienam. Mums ļoti jāsargā ārkārtas tālruņa 113 personāls, jo tas ir specifisks resurss un ne katrs var aizstāt šo komandu. Uzdevums ir nodrošināt dispečercentra darba nepārtrauktību arī jaunā koronavīrusa pandēmijas laikā. Šo atbildību apzinās ikviens mūsu kolēģis – viņos ir ļoti augsta sava darba misijas apziņa un gatavība strādāt arī paaugstināta riska apstākļos. Vienlaikus vēršos arī pie sabiedrības – lūdzu nezvaniet uz ārkārtas tālruni, lai iegūtu informāciju vai uzziņas. Tāpat arī vienkāršākās situācijās, ko var risināt, jautājot padomu savam ģimenes ārstam vai farmaceitam aptiekā. Šobrīd vairāk nekā jebkad mums visiem kopā svarīgi, lai zvani uz 113 patiešām būtu tikai dzīvību apdraudošās situācijās!”

 

NMPD atgādina – uz ārkārtas tālruni 113 jāzvana situācijās, kad apdraudēta cilvēka dzīvība: ja cilvēks ir bezsamaņā, neelpo vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi, ja ir gūta smaga trauma, ir spēcīga asiņošana,  ja ir pēkšņs vienas puses vājums, kas var liecināt par insultu vai ir pēkšņas sāpes krūtīs, kas var liecināt par infarktu, kā arī citos gadījumos, kad cilvēka dzīvības glābšanā izšķirošas ir minūtes.

Atpakaļ