Latviski    In English    По-русски
Glābt un saglabāt cilvēku dzīvības

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu sāk vadīt Liene Cipule

08.01.2018

Šodien, 8.janvārī, darbu Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta direktora amatā sākusi Liene Cipule. 

Kā norāda L.Cipule, viens no svarīgiem uzdevumiem būs izstrādāt priekšlikumus dienesta stratēģiskajai attīstībai ilgtermiņā, lai iezīmētu skaidru dienesta attīstības perspektīvu piecu līdz pat desmit gadu termiņā.

Līdzšinējo dienesta darbu L.Cipule vērtē atzinīgi – neatliekamā palīdzība tiek sniegta labā līmenī un arī sabiedrības uzticība dienestam ir augsta. Taču iezīmējas vairākas jomas, kurām prioritāri nepieciešams rast risinājumus – tie saistās gan ar personālresursu nodrošinājumu un cilvēku motivāciju strādāt dienestā, gan arī ar lielo sekundāro izsaukumu skaitu dienestā*. Jau šobrīd dienestā tiek veikta padziļināta brigāžu izsaukumu struktūras analīze, kas būs pamats lēmumu pieņemšanai. Lai mazinātu sekundāros izsaukumus un dienesta darbu padarītu efektīvāku, ir jāpanāk arī veiksmīga sadarbība ar ģimenes ārstiem un lai tos pakalpojumus, kuri nav raksturīgi dienestam, iedzīvotāji varētu saņemt primārās aprūpes līmenī, uzsver L.Cipule. 

Tuvākajā laikā L.Cipule plāno tikties ar dienesta atbildīgo jomu speciālistiem, reģionālo centru vadītājiem, kā arī arodorganizāciju pārstāvjiem, lai iepazītos ar situāciju dienestā.

Kā jau ziņots, atklātā konkursā uz NMP dienesta direktora amatu uzvarējusi Liene Cipule, kura strādājusi dažādos ar veselības aprūpi saistītos amatos gan valsts pārvaldē, gan privātajā sektorā. L.Cipule ir bijusi SIA “Klīnika Diamed” vadītāja un strādājusi Rīgas Veselības centrā, Latvijas Ārstu biedrībā un Siguldas slimnīcā. Tāpat L.Cipule ieņēmusi Veselības ministrijas parlamentārā sekretāra amatu. NMP dienesta direktorei ir fizioterapeita grāds, kā arī veselības zinātņu maģistra grāds veselības aprūpē un sociālo zinātņu maģistra grāds sabiedrības vadībā.

*tādi izsaukumi, kuru gadījumos pacientam netiek konstatēts dzīvībai kritisks stāvoklis un palīdzība jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai ambulatoros apstākļos.  

Atpakaļ