Latviski    In English    По-русски

Palīdzības izsaukšana un rīcība nelaimes gadījuma vietā

1. Tūlītējie pasākumi - pasākumi, kas jāveic pirms palīdzības izsaukšanas, lai saglabātu cietušā vai saslimušā dzīvību:

 • briesmu avota novēršana - gāzes noslēgšana, liesmu nodzēšana, elektrības atslēgšana, brīdinājuma zīmju uzstādīšana u.c.;

 • dzīvības glābšanas pasākumi - asiņošanas apturēšana, elpināšana, sirds masāža.

 

2. Palīdzības izsaukšana:

 • Sauc pēc apkārtējo palīdzības;

 • Neatliekamo medicīnisko palīdzību sauc cits, ne Tu! Tu proti palīdzēt!

 
Kā izsaukt Neatliekamo medicīnisko palīdzību?
 

Zvani 113 – NMP dispečerdienestam vai 112 – Glābšanas dienesta dispečerdienestam.

 

Izsaucot NMP brigādi, ziņo:

 • kur noticis negadījums;

 • kas noticis;

 • cik cietušo vai saslimušo,


! Nepārtrauc sarunu, pirms to nav izdarījis dispečers.

Pēc palīdzības izsaukšanas atgriezies pie cietušā un turpini sniegt palīdzību līdz NMP brigādes ierašanās brīdim

 

3. Cietušā aprūpe - ietver gan pirmās palīdzības sniegšanu, gan sarunas ar cietušo, gan psiholoģiskās palīdzības sniegšanu:

 • runā mierīgi, nomierinoši, bet pārliecinoši;

 • iepazīstini ar sevi;

 • uzklausi cietušo;

 • neatstāj cietušo vienu;

 • informē cietušo par savām (glābēja) darbībām;

 • informē cietušo par notiekošo (reālā pozitīvā informācija);

 • uzturi vieglu kontaktu ar cietušā ķermeni;

 • neko nepārmet;

 • pasargā cietušo no ziņkārīgajiem;

 • paziņo cietušā radiniekiem par notikušo.

 

 

Daudz cietušo vienlaicīgi

Uzskati, ka Tu esi vienīgais, kurš prot palīdzēt.

Rīkojies! Saglabā mieru! Glābjot citus, neriskē pats!

Palīdzība:

 1. izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību;
 2. atrodi un organizē palīgus;
 3. sniedz pirmo palīdzību tiem, kas nekliedz (iespējama bezsamaņa);
 4. sniedz pirmo palīdzību tiem, kas asiņo (dzīvibai bīstama asiņošana);
 5. staigājošos cietušos sapulcini atsevišķi un sniedz tiem nepieciešamo palīdzību;
 6. neļauj atdzist cietušajiem/ pasargā tos no apkārtējas vides iedarbības;
 7. aprūpē, nomierini cietušos;
 8. nomierini visus, neļauj izcelties panikai.