Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Pirmā palīdzība / Kā palīdzēt cietušajam? / Ķīmisku vielu izraisīti negadījumi

ĶĪMISKO VIELU IZRAISĪTIE NELAIMES GADĪJUMI

Bīstami! Sargā sevi sniedzot palīdzību!

Lai samazinātu risku saskarties ar ķīmiskām vielām, vēlams lietot vienreiz lietojamos gumijas cimdus vai cita ūdens necaurlaidīga materiāla izstrādājumus (piemēram, plastikāta maisiņš).

Retos ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos cietušā elpināšana „ mute – mutē” var būt bīstama glābējam.

 

Ķīmiska viela uz ādas

Palīdzība:

 

Ķīmiska viela acī

Palīdzība:

Ja cietušais nēsā kontaktlēcas, skalojot acis, tās jāizņem.

Ja nav iespējams traumēto aci skalot, acis nepārsien.

 

Ķīmiska viela gremošanas traktā

Palīdzība:

 

Ieelpota ķīmiska viela

Bīstami! Īpaši, ja cietušais atrodas telpā!

Pārvietojies drošā attālumā (svaigā gaisā) no nelaimes gadījuma vietas!

Palīdzība:

Papildus ieteikumus par rīcību ķīmisko vielu izraisītos nelaimes gadījumos var saņemt  Rīgas Austrumu klīniskās universitātes  slimnīcas Saindēšanās informācijas centrā, tālr. 67042473.

 

Rīcība ugunsgrēka laikā

Ugunsgrēks ir:

- tumsa;

- dūmi un gāzes;

- karstums.

Atklātas liesmas gadījumā jārēķinās ar 30 sekundēm, lai nodzēstu ugunsgrēku vai glābtos pats. Atrodoties piedūmotās telpās, rāpo uz durvju pusi un vienmēr pārbaudi, vai durvis nav karstas.

Ja durvis ir karstas, neatver tās:

 Ja durvis nav karstas, lēni atver tās:

Atceries!

Cietušā elpināšana nav bīstama glābējam!

 

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
04.08.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/pirma_palidziba/palidziba/kimisku_vielu_izraisiti_negadijumi/?page=0&doc=124