Latviski    In English    По-русски
Glābt un saglabāt cilvēku dzīvības

ELEKTROTRAUMAS

Zemspriegums (līdz 1000 V)

Palīdzība:

Augstspriegums (virs 1000 V)

Palīdzība:

  • sargā sevi!

  • netuvojies nelaimes gadījuma vietai, sargies no soļa sprieguma un elektriskā loka izlādes;

  • vienmēr izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību, informējot par augstspriegumu;

  • atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams, tikai tad, kad atslēgta augstsprieguma strāva.

Zibens izraisītās traumas

Palīdzība:

  • aizvelc cietušo no negadījuma vietas;

  • atdzīvināšanas pasākumi, ja nepieciešams;

  • vienmēr izsauc Neatliekamo medicīnisko palīdzību.

Atceries!

Cietušais, kuram trāpījis zibens, nav bīstams glābējam.