Latviski    In English    По-русски

Vizītē Lietuvā diskutē par pirmās palīdzības apmācības attīstību

13.06.2017

No 2017.gada 7.jūnija līdz 8.jūnijam NMP dienesta Katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas speciālisti apmeklēja Lietuvas Veselības izglītības un slimību profilakses  centru (Health Education and Disease Prevention Center), Veselības ministrijas Nacionālo sabiedrības veselības centru (National Public Health Centre of the Ministry of Health) un Krīzes pētniecības centru (Crisis Research Center).

Vizītes mērķis bija, iepazīstot Lietuvas kolēģu pieredzi, pilnveidot un attīstīt NMP dienesta veikto pirmās palīdzības apmācības organizāciju un metodisko vadību Latvijā, kā arī uzlabot sadarbību ar ārvalstu institūcijām pirmās palīdzības un katastrofu medicīnas apmācības jomā.

Vizītes laikā Latvijas un Lietuvas speciālisti apsprieda jautājumus par pirmās palīdzības apmācības sistēmu reglamentējošiem normatīvajiem aktiem, organizāciju, metodisko vadību, apmācības kvalitāti un kontroli. Lietuvas speciālisti uzsvēra, ka ir jāmaina cilvēku izpratne un attieksme attiecībā uz palīdzības sniegšanu, sākot ar skolu, jo daudzi cilvēki Lietuvā nav gatavi palīdzēt nelaimē nonākušajiem.

Savukārt Krīzes pētniecības centrā NMP dienesta Katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas speciālisti iepazinās ar šīs institūcijas veikto apmācību paplašinātās pirmās palīdzības, katastrofu medicīnas un neatliekamās medicīniskās palīdzības jomā. Krīzes pētniecības centra speciālisti atzīmēja pirmās palīdzības apmācības saistību ar apmācību neatliekamajā medicīnā un katastrofu medicīnā, tādējādi paredzot operatīvo dienestu saskaņotas darbības glābšanas darbu laikā un ārkārtas situācijās.  

Atpakaļ