Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Maksas pakalpojumi / NMP brigādes izsaukums pie ārvalstniekiem

NMP brigādes izsaukums pie ārvalstniekiem

Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 9.pantu NMP dienesta brigādes izsaukumi un sniegtā palīdzība no valsts budžeta tiek apmaksāti sekojošām iedzīvotāju grupām:

 

Papildus Veselības aprūpes finansēšanas likumā minētajām iedzīvotāju grupām, saskaņā ar noslēgto starpvalstu līgumu ("Latvijas Republikas un Ukrainas līgums par sadarbību sociālās drošības jomā") par NMP dienesta brigādes izsaukumu nav jāmaksā arī Ukrainas pilsoņiem vai citas valsts pilsoņiem, kuriem ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Ukrainā. Taču izsaukuma laikā ir obligāti jāuzrāda personu un valstisko piederību apliecinošs derīgs dokuments (pase). Ja pase netiek uzrādīta, brigāde izsniedz pacientam rēķinu.

Tām iedzīvotāju grupām, kuras nav minētas Ārstniecības likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā, par NMP brigādes sniegto palīdzību izsaukuma laikā tiek izrakstīts akts-rēķins. Tas nozīmē, ka šiem citu valstu iedzīvotājiem mūsu valstī sniegtā medicīniskā palīdzība netiek segta no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.

Samaksa par brigādes izsaukšanu un palīdzības sniegšanu ir 156,11 eiro, kas ar bankas starpniecību jāapmaksā 30 dienu laikā. Rēķins ir izrakstāms arī tādā gadījumā, ja Ārstniecības likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā minētās iedzīvotāju kategorijas nevar uzrādīt personas un valstisko piederību apliecinošu dokumentu. Skaidras naudas norēķini NMP dienestā nenotiek, līdz ar to par sniegto palīdzību nav jānorēķinās izsaukuma brīdī. Ja cilvēkam ir brīvprātīgā veselības apdrošināšanas polise, viņam jau iepriekš vajag noskaidrot, ko apdrošinātājs sedz un kādā kārtībā, lai saņemot aktu-rēķinu un veicot tā apmaksu ir iespējams vērsties pie sava apdrošinātāja naudas līdzekļu atgūšanai.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
25.11.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/maksas_pakalpojumi/nmp_brigades_izsaukums_pie_arvalstniekiem/?page=0&doc=1723