Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Katastrofu medicīna / KM plānošana un koordinācija

KM plānošana un koordinācija

Katastrofu medicīna (KM) palīdz glābt cilvēku dzīvības, saglabāt apkārtējo vidi un aizsargāt īpašumus palielinot sabiedrības izpratni par apdraudējumiem. Viens no valdības pamatuzdevumiem ir valsts iedzīvotāju aizsardzība, kas tiek īstenota caur katastrofu medicīnas sistēmu un ārkārtas medicīnas un sabiedrības veselības plānošanas pasākumiem.

Katastrofu medicīnas plānošana ietver integrētu un visaptverošu pieeju, kas balstīta uz četriem katastrofu medicīnas pīlāriem: profilakse un novēršana, sagatavotība, reaģēšana un atgūšanās. Efektīva katastrofu medicīna izriet no koordinētas un strukturētas sadarbības starp iestādēm.

Lai izvairītos no situācijas, kurā valsts nav gatava reaģēt ārkārtas situācijās, tiek veidots katastrofu medicīnas plāns. Katastrofu medicīnas plāns nosaka valsts iestāžu galvenos mērķus, pieeju un struktūru iedzīvotāju aizsardzībai ārkārtas situācijās.

Katastrofu medicīnas plāns

Katastrofu medicīnas plānošana ir svarīgs posms nodrošinot sistēmas gatavību reaģēt un sniegt saskaņotu neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās. Tiek izstrādāti slimnīcu katastrofu medicīnas plāni un vienotais Valsts katastrofu medicīnas plāns. Plānu NMP dienests izstrādā sadarbībā ar ārstniecības iestādēm un aktualizē reizi gadā ar Veselības ministra apstiprinājumu.

Plānā tiek noteikts:

 

Katastrofu medicīnas sistēmas noteikumus skatīt šeit.

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
05.07.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/katastrofu_medicina/km_planosana_un_koordinacija/?page=0&doc=964