Latviski    In English    По-русски

Katastrofu medicīnas sistēmas resursi

Medicīniskie resursi ir apmācīts medicīniskais personāls un sagatavots medicīniskais un materiāli tehniskais nodrošinājums. Katastrofu medicīnas sistēmas resursi ietver valsts medicīniskos resursus un ikdienā izmantojamos resursus, ko izmanto kapacitātes paaugstināšanai ārkārtas situācijās un katastrofās.

Ārkārtas situācijās seku likvidēšanai tiek iesaistīti gan ārstniecības iestāžu pamatdarbības nodrošināšanas resursi, gan rezerves resursi. Primāri tiek izmantoti NMP dienesta, Slimību profilakses un kontroles centra, Valsts asinsdonoru centra un to slimnīcu resursi, kas nodrošina neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanu visu diennakti. Vajadzības gadījumā var tikt piesaistīti arī citu ārstniecības iestāžu resursi, kā arī pirmās palīdzības sistēmas resursus.

Ja ar šiem resursiem nav iespējams nodrošināt ārkārtas situāciju seku likvidēšanu, NMP dienests var piesaistīt valsts materiālās rezerves, citu nozaru institūciju un komersantu resursus, kā arī piesaistīt starptautisko humāno palīdzību.

Jaunākās metodes medicīniskā aprīkojuma un tehnoloģiju izmantošanā

 

NMP dienestā tiek regulāri izstrādātas un ieviestas jaunas metodes medicīniskā aprīkojuma un tehnoloģiju izmantošanā. Resursu savietojamības nodrošināšanai, darbs notiek sadarbībā ar ārkārtas situāciju pārvaldīšanās iesaistītajiem dienestiem.

Jaunu metožu ieviešana NMP sniegšanā pirmsslimnīcas etapā nodrošina ātru un efektīvu NMP sniegšanu notikuma vietā, tādējādi glābjot smagi cietušo dzīvības un samazinot sarežģījumu attīstību cietušo tālākas ārstēšanas etapos un atvieglojot to smagumu.

NMP dienestā izstrādātas vienotas kārtības un metodiskās rekomendācijas, kas nosaka, kā notikuma vietā tiek nodrošināta efektīva neatliekamā medicīniskā palīdzība. Palīdzība tiek sniegta traumu guvušiem cietušajiem ar dzīvībai bīstamu asiņošanu, amputācijām un lielām brūcēm nelaimes gadījumos un ārkārtas situācijās. Lai nodrošinātu izmantoto tehnoloģiju savietojamību ar citu ārkārtas situāciju pārvaldīšanā iesaistīto institūciju pielietotajām medicīniskajām ierīcēm, tiek izmantotas militārās medicīnas tehnikas.

Pārsējs lielu brūču pārsiešanai

Pārsēju lieto traumatisku amputāciju, vēdera ievainojumu un citu  lielu brūču pārsiešanai.Pārsējs lielu brūču pārsiešanai

Modulārs spiedošs pārsējs

Pārsēju lieto:

  • dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai, nodrošinot spiedošu efektu uz brūces;

  • dzīvībai bīstamas asiņošanas apturēšanai, ar pārsēja  kabatā esošo marli tamponējot brūci;

  • vaļēja pneimotoraksa slēgšanai  ar pārsēja  kabatā esošo polietilēna materiāla pārklāju.


Modulārs spiedošs pārsējs

Taktiskais žņaugs

Izmantojot taktisko žņaugu, iespējams ātri un efektīvi apturēt dzīvībai bīstamu arteriālu asiņošanu no ekstremitātēm brūču, daļējas vai pilnīgas ekstremitātes/tās daļas amputācijas gadījumā, ja brūces aizspiešana, spiedošs pārsējs, tamponēšana vai amputācijas brūces pārsējs nav efektīvi vai nav iespējams tos izmantot, un tādējādi glābjot cietušā dzīvību. 


Taktiskais žņaugs

Monolaterāla salokāma trakcijas šina

Trakcijas šina ir paredzēta traumu guvuša cietušā augšstilba kaula diafīzes lūzumu imobilizācijai ar kājas iestiepšanu, kuras mērķis ir samazināt sāpes, hipovolēmisko šoku un pasargāt asinsvadus, nervus un muskuļus no tālākiem bojājumiem.

Monolaterāla salokāma trakcija šina, atšķirībā no citiem trakcijas šinu veidiem, augšstilba kaula diafīzes lūzumu gadījumos nodrošina ātru un efektīvu augšstilba kaula diafīzes lūzuma repozīciju un  fiksāciju (kājas iestiepšanu, lūzuma repozīciju un imobilizāciju veic bez kājas pacelšanas un imobilizāciju var veikt viena ārstniecības persona). 


Monolaterāla salokāma trakcijas šina

 

 

 

Atpakaļ