Latviski    In English    По-русски

Katastrofu medicīnas pārvaldība

Ārkārtas situāciju un katastrofu laikā, neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizācija atšķiras no palīdzības sniegšanas ikdienā. Papildus zināšanām un prasmēm neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanā, nepieciešamas zināšanas un prasmes neatliekamās medicīniskās palīdzības sniegšanas organizācijā, cietušo šķirošanā un medicīniskā aprīkojuma izmantošanā. Tas palīdz ātri un efektīvi veikt primāros uzdevumus sarežģītā vai pat bīstamā apkārtējā vidē.

Lai nodrošinātu koordinētu neatliekamo medicīnisko palīdzību ārkārtas situācijās un vienotu katastrofu medicīnas sistēmas gatavību reaģēt, tiek izstrādāti Valsts katastrofu medicīnas plāns un slimnīcu katastrofu medicīnas plāni. (Skatīt sadaļu KM plānošana un koordinācija)

Cietušo šķirošana

Cietušo šķirošana ir pirmais etaps neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanā katastrofās un ārkārtas situācijās. Tas ir process, kurā cietušie tiek sadalīti grupās, atkarībā no traumu smaguma. Šķirošanas mērķis ir noteikt katra cietušā prioritāti, lai pēc iespējas efektīvāk izmantotu pieejamos resursus neatliekamajai medicīniskajai palīdzībai, transportēšanai un ārstēšanai.

Cietušo šķirošanu veic:

  • notikuma vietā;

  • ārstniecības iestādē.

Cietušo prioritātes apzīmē ar krāsām, izmantojot šķirošanas kartes. Ja šķirošanas kartes nav pieejamas, var izmantot citus krāsainus apzīmējumus, ievērojot šķirošanas prioritāšu krāsas.


Cietušo šķirošanas kartes

Vadības ārsts

Notikuma vietā ieradušās pirmās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes vadītājs (ārsts/ārsta palīgs) pilda vadības ārsta pienākumus. Vadības ārsts notikuma vietā darbojas visos gadījumos, kad notikuma vietā vienlaicīgi strādā vairākas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Brigāžu personāls darbojas tikai ārpus notikuma vietas bīstamās zonas.

Vadības ārsts notikuma vietā vada, organizē un koordinē neatliekamās medicīniskās palīdzības nodrošināšanu, tieši nepiedaloties medicīniskās palīdzības sniegšanā.

 

Veste vadības ārsta atpazīšanai
Atpakaļ