Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests

Drukāt
NMPD / Katastrofu medicīna / Kas ir katastrofu medicīna?

Kas ir katastrofu medicīna?

Katastrofu medicīna

Katastrofas ir negadījumi, kas apdraud cilvēku dzīvību vai veselību, izraisa cilvēku upurus, nodara materiālos zaudējumus vai kaitējumu videi, pārsniedzot to skartās sabiedrības spēju novērst radītās sekas tikai ar attiecīgajā teritorijā esošo vai reaģēšanā iesaistīto operatīvo dienestu resursiem.

Katastrofu medicīna ir viena no ārstu medicīniskās specializācijas jomām. Tās divi darbības virzieni ir iedzīvotāju veselības aprūpes nodrošināšana ārkārtas situācijās un palīdzības sniegšana katastrofu novēršanas plānošanā un sagatavošanā, kā arī ārkārtas situāciju vadīšanā un koordinēšanā.

Latvijā katastrofu medicīnas sistēma (KMS) ir civilās aizsardzības sistēmas un nacionālās drošības sistēmas sastāvdaļa. KMS tiek aktivizēta ārkārtas medicīniskajās situācijās un ārkārtas sabiedrības veselības situācijās.

 

Sīkāku informāciju meklēt šeit:

Ārkārtas situācijas

KM plānošana un koordinācija

Dokuments izdrukāts no Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mājas lapas www.nmpd.gov.lv
21.02.2020
Dokumenta tiešā saite: http://www.nmpd.gov.lv/nmpd/katastrofu_medicina/kas_ir_katastrofu_medicina_/?page=0&doc=966