Latviski    In English    По-русски

Apmācības kursi un mācības

Apmācības kurss "Cietušo šķirošana un vadības ārsta rīcība notikuma vietā"

Apmācības kursa mērķis ir pilnveidot NMP brigāžu personāla zināšanas un prasmes, kā rīkoties notikuma vietā ārkārtas medicīniskajās situācijās ar daudziem cietušajiem un sagatavot vadības ārstus. 

Apmācības kursa teorētiskajā daļā dalībnieki noklausās lekcijas par vadības ārsta un citu ārstniecības personu rīcību negadījuma vietā saskaņā ar cietušo šķirošanas algoritmu un vadības ārsta rīcības karti. Apmācības kursa praktiskajā daļā tiek imitētas mācību epizodes ar vairākiem cietušajiem, kur vadības ārsta loma un šķirošanas darbības tiek apgūtas praktiski.

 

 

Apmācības kurss "Ārkārtas medicīnisku situāciju pārvaldīšana slimnīcā un slimnīcas uzņemšanas nodaļā"

Apmācību kurss paredzēts slimnīcu ārstiem, ārsta palīgiem un māsām (kurus nepieciešams apmācīt ārkārtas medicīnisko situāciju pārvaldīšanā). Apmācība paredzēta dažādu faktoru izraisītu ārkārtas medicīnisko situāciju pārvaldīšanā.

Kursa laikā mācību dalībniekiem ir iespēja noklausīties lekcijas par ārkārtas medicīnisko situāciju pārvaldīšanu, cietušo šķirošanu un ārkārtas medicīniskajām situācijām slimnīcā, kā arī apgūt traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu slimnīcas pacientu uzņemšanas un neatliekamās medicīniskās palīdzības nodaļu vitālo funkciju stabilizācijas telpā, praktiski veicot cietušo šķirošanu un traumu guvušu cietušo primāro novērtēšanu.

 

 

 

Apmācības kurss "Cietušo gaisa medicīniskā transportēšana ar glābšanas helikopteru"

Apmācību kursā tiek apmācīti NMP dienestā nodarbinātie ārsti, ārsta palīgi un māsas (kurus nepieciešams apmācīt cietušo gaisa medicīniskā transportēšanā) un paredzēts NMP dienesta vajadzībām.

NMP dienesta Katastrofu medicīnas sistēmas apmācības nodaļas speciālisti vada teorētiskās un praktiskās nodarbības par cietušo gaisa medicīniskās transportēšanas specifiku ar glābšanas helikopteru gan uz zemes stāvošā helikopterā, gan lidojuma laikā. Nacionālo bruņoto spēku (NBS) Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļas Glābšanas dienesta posma speciālisti iepazīstina apmācību kursa dalībniekus ar helikopteru Mi-17 un drošības noteikumiem, veicot gaisa medicīnisko transportēšanu ar šo helikopteru.

 

Apmācību kursu NMP dienests organizē kopā ar NBS Aviācijas bāzes Aviācijas eskadriļu. Sniegt neatliekamo medicīnisko palīdzību smagi cietušiem vai slimiem pacientiem helikopterā lidojuma laikā ir apmācītas jau vairāk kā 199 NMP dienesta ārstniecības personas visā Latvijā.

 

 

Apmācības kurss "Pirmās palīdzības sniegšanas padomu nodrošināšana pa tālruni"

Apmācību kurss paredzēts NMP dienestā nodarbinātiem galvenajiem un vecākajiem dežūrārstiem, ārstiem - konsultantiem, galvenajiem un vecākajiem dispečeriem, un izsaukuma pieņemšanas dispečeriem.

Apmācību kursa mērķis ir apmācīt dienesta galvenos un vecākos dežūrārstus, ārstus-konsultantus, galvenos un vecākos dispečerus, izsaukumu pieņemšanas dispečerus sniegt padomus pa tālruni izsaukuma pieteicējam, nodrošinot pēc iespējas kvalitatīvāku pirmās palīdzības sniegšanu saslimušajam vai cietušajam, līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes ierašanās brīdim.

  

 

Mācības Valsts materiālo rezervju medicīniskā aprīkojuma izmantošanā gatavības paaugstināšanai ārkārtas medicīniskajās situācijās

Mācības tiek organizētas NMP dienesta Valsts materiālo rezervju noliktavās uzglabājamā medicīniskā un katastrofu medicīnas aprīkojuma izmantošanā un nogādāšanā uz potenciālo izmantošanas vietu ārkārtas situācijās.

NMP dienests mācības organizē sadarbībā ar NBS. Mācību laikā, NBS Zemessardzes karavīri trenējas NMP dienesta Valsts materiālo rezervju noliktavās. Tiek atstrādāta noliktavās esošā katastrofu medicīnas aprīkojuma pielietošana, tādējādi paaugstinot gatavību atbalsta sniegšanai un civilmilitārās sadarbības realizācija ārkārtas situācijās.

   

 

Citu ārkārtas situāciju pārvaldīšanā iesaistīto institūciju un citu nozaru dienestu organizētās ārkārtēju situāciju mācībās:

  • ārkārtējas situācijas ikgadējās mācības VAS „Starptautiskā lidosta „Rīga””, novērtējot lidostas personāla rīcību pirmās palīdzības sniegšanā un neatliekamās medicīniskās palīdzības organizācijā un sniegšanā līdz neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāžu ierašanās brīdim;

  • paaugstināta riska objektu mācībās, citu institūciju un citu nozaru dienestu organizētās ārkārtas situāciju mācībās, kurās NMP dienesta speciālisti vērtē objektu un institūciju personāla rīcību pirmās palīdzības sniegšanā.

  

 

Pirmās palīdzības sniegšanas apmācība

Sīkāku informāciju Skatīt sadaļā Pirmā palīdzība

 

 

 

 

 

Atpakaļ