Latviski    In English    По-русски

Biežāk uzdotie jautājumi

Neatliekamās medicīniskās palīdzības izsaukšana

Kur var saņemt medicīnisko palīdzību?

Vienkāršāku saslimšanu vai traumu gadījumos aicinām sazināties ar savu ģimenes ārstu vai pēc viņa darba laika zvanīt uz Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001 (tas strādā darba dienās no 17.00 līdz 8.00, bet brīvdienās un svētku dienās - visu diennakti).

Tāpat ir iespēja vērsties pie dežūrārsta, steidzamās medicīniskās palīdzības punktā vai slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Uzzini Nacionālā veselības dienesta mājaslapā, kuras ārstniecības iestādes atrodas Tavas dzīvesvietas tuvumā un kādu palīdzību tur vari saņemt.

Tāpat iesakām savā viedtālrunī lejupielādēt mobilo lietotni eVeselībasPunkts, kurā varēsi  interaktīvā kartē redzēt savai atrašanās vietai tuvākās ārstniecības iestādes, to sniegtos pakalpojumus, to darba laikus, kā arī pēc norādēm kartē doties uz izvēlēto iestādi.


Kādos gadījumos jāzvana 113?

Uz NMP dienesta ārkārtas tālruni "113" jāzvana situācijās, kad cilvēka dzīvība ir apdraudēta un neatliekamās medicīniskās palīdzības saņemšanā izšķirošas ir minūtes – ir gūta ļoti smaga trauma vai ir pēkšņa saslimšana un neatliekamā medicīniskā palīdzība nepieciešama nekavējoties.

NMP dienesta mediķi izsauc, ja:

 • ir bezsamaņa, 
 • apstājas elpošana vai rodas pēkšņi elpošanas traucējumi,
 • ir smagas traumas vai spēcīga asiņošana, kas apdraud dzīvību, 
 • rodas pēkšņas sāpes aiz krūšu kaula, kas var liecināt par sirds infarktu, 
 • ir vienas puses pēkšņs vājums, kas var liecināt par insultu,
 • citas dzīvību apdraudošas situācijas.

NMP dienesta brigāde tiek nosūtīta, piemēram, ja mājās vai sabiedriskā vietā ir gūta smaga trauma, ir dzīvību apdraudoša asiņošana, nopietni, smagi lūzumi, iekšēji asins izplūdumi, ja cilvēks ir slīcis, ir gūta elektrotrauma, smagi apdegumi, cilvēks ir bez samaņas u.c.

Mediķu brigādes izbrauc uz ceļu satiksmes negadījumiem, tāpat nereti steidz palīgā cilvēkiem, kuri gūst nopietnas traumas strādājot mežā, mājā, darba vietās ar dažādām ierīcēm vai mehāniskiem agregātiem (noraujot ķermeņa daļas, gūstot vaļējus lūzumus, politraumas u.c.).

Brigādes tiek nosūtītas izsaukumos arī dažādu pēkšņu un nopietnu saslimšanu gadījumos, kad nepieciešama neatliekama mediķu palīdzība, lai glābtu cilvēka dzīvību, piemēram, ja ir sirdslēkme, insults, pēkšņs elpas trūkums, samaņas zudums, krampji u.c.

Detalizētāk par visiem neatliekamajiem gadījumiem, kad izsaucama NMP brigāde, var iepazīties MK noteikumu Nr.555 "Veselības aprūpes pakalpojumu organizēšanas un samaksas kārtība" 118.pantā.


Kas notiek, ja izsaukums nav steidzams? Vai NMP dienests var atteikties nosūtīt brigādi?

Ja izsaukums nebūs steidzams, izsaukuma pieteicējs tiks informēts par iespēju saņemt vajadzīgo palīdzību citās ārstniecības iestādēs. Dispečercentra mediķi zvanītājam var atteikt nosūtīt brigādi uz situāciju, ja ir skaidrs, ka izsaukums nav neatliekams un nav NMP dienesta kompetencē.


Kā izvērtēt, cik nopietna ir situācija - saukt vai nesaukt NMP brigādi?

NMP dienests apzinās, ka cilvēks bez medicīniskas izglītības ne vienmēr spēj objektīvi izvērtēt savu veselības stāvokli. Tāpēc saasinoties veselības stāvoklim vai jebkuru neskaidrību un šaubu gadījumos tomēr jau savlaicīgi vajadzētu sazināties ar mediķiem - darba laikā ieteicams konsultēties ar savu ģimenes ārstu, savukārt vakaros, nakts stundās un brīvdienās iespējams saņemt mediķu padomu, zvanot uz ģimenes ārstu konsultatīvo telefonu 66016001.

Ja šķiet, ka situācija prasa nekavējošu un neatliekamu palīdzību, jāzvana NMP dienestam uz ārkārtas tālruni 113. NMP dienesta dispečercentrā strādā kvalificēti, apmācīti mediķi, kas katru izsaukumu izvērtē pēc stingriem kritērijiem, lai atpazītu situācijas, kas ir bīstamas pacienta dzīvībai vai veselībai.


Vai pa tālruni var vienmēr noteikt situācijas bīstamību?

Var būt gadījumi, kad pa tālruni to nevar noskaidrot. Ja pēc zvanītāja teiktā pa tālruni dienesta dispečercentra mediķiem nav iespējams noskaidrot bīstamību pacienta veselībai, šādos neskaidros gadījumos brigāde tiek nosūtīta uz izsaukuma vietu, lai klātienē izvērtētu situāciju un, ja nepieciešams, sniegtu medicīnisko palīdzību.


Vai par NMP brigādes izsaukumi ir jāmaksā?

Ja pacienta dzīvība ir apdraudēta, par brigādes izsaukumu pacientam nebūs jāmaksā.

Taču ir gadījumi, kad samaksu par brigādes izsaukšanu var piemērot. Ministru Kabineta noteikumi Nr.712 „Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta maksas pakalpojumu cenrādis”, nosaka tos pakalpojumus, kurus sniedz dienests, bet kuri netiek apmaksāti no valsts budžeta līdzekļiem - tajā skaitā samaksa tiek piemērota par mediķu brigādes izsaukšanu situācijās, kas nav uzskatāmas par neatliekamu.


Kādos gadījumos un cik par izsaukumu būs jāmaksā?

Maksu par izsaukumu var piemērot, ja, pieņemot zvanu, dispečers jau pa tālruni konstatē, ka situācija nav dzīvību apdraudoša un pacientam palīdzība būtu jāsaņem pie sava ģimenes ārsta vai pašam vēršoties tuvākajā ārstniecības iestādē. Parasti gan šādos gadījumos dispečers iesaka zvanītājam izmantot citas palīdzības saņemšanas iespējas. Ja zvanītājs tomēr vēlas izsaukt NMP brigādi, tad izsaukuma pieteikšanas brīdī pa telefonu viņš tiek informēts gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan arī par pakalpojuma cenu - 62,20 eiro.

Tāpat par iespējamu samaksu zvanītājs var tikt informēts situācijās, kas ir neskaidras un brigāde tiek nosūtīta, lai klātienē izvērtētu pacienta stāvokli. Ja tomēr mediķi pēc pacienta apskates un stāvokļa izvērtēšanas lemj pacientu nogādāt slimnīcā, tādā gadījumā par izsaukumu jāmaksā nebūs.


Kādos gadījumos pacientu var nogādāt slimnīcā neatkarīgi no viņa nevēlēšanās doties uz slimnīcu?

Ja pacients atsakās doties uz slimnīcu, viņam jāparakstās dokumentā par atteikumu, apzinoties risku savai veselībai un dzīvībai. Pret pacienta vai cietušā gribu mediķi nevar viņu nogādāt slimnīcā, izņemot situācijas, ja mediķi izsaukuma laikā konstatē pacientam akūtus psihiskus traucējumus, kuru dēļ viņš apdraud pats savu dzīvību vai apkārtējos cilvēkus.

Ja brigāde ir atbraukusi pie pacienta, izvērtējusi veselības stāvokli un mediķi viņam rekomendē doties uz slimnīcu, aicinām ieklausīties mediķu teiktajā - nopietnu saslimšanu vai traumu gadījumos veselības stāvoklis var pasliktināties ļoti strauji un cilvēks var nepagūt izsaukt otrreiz palīgā mediķus!


Vai NMP brigādi drīkst saukt atkārtoti, ja esi jau iepriekš atteicies doties uz slimnīcu?

Ja pēc atteikšanās doties uz slimnīcu atkārtoti diennakts laikā tiek izsaukta NMP brigāde, dispečeram reģistrēs jaunu izsaukumu, atkāroti izjautājot par pacienta veselības stāvokli, lai noskaidrojot veselības stāvokļa apdraudējums konkrētajā brīdī un ja būs nepieciešama neatliekama palīdzība, brigāde tiks izsūtīta atkārtoti.


Kādos gadījumos, izsaucot brigādi, par pakalpojumu var tikt piemērota maksa?

Mēdz būt situācijas, kad zvanītājam nav tieša apdraudējuma dzīvībai, veselībai – šādos gadījumos tiks ieteikts sazināties ar savu ģimenes ārstu vai pašam vērsties tuvākajā traumpunktā, slimnīcas uzņemšanas nodaļā. Medicīniska rakstura padomu telefoniski darba dienu vakaros no plkst. 17:00 līdz 8:00, brīvdienās un svētku dienās var saņemt zvanot uz bezmaksas Ģimenes ārstu konsultatīvo tālruni 66016001. Ja zvanītājs tomēr uzstāj par NMP brigādes nepieciešamību, NMP dienesta mediķi jau izsaukuma pieteikšanas laikā pa telefonu informē gan par to, ka šis būs maksas pakalpojums, gan par pakalpojuma cenu.


Vai ārzemniekiem neatliekamā medicīniskā palīdzība tiek sniegta par maksu?

Saskaņā ar Veselības aprūpes finansēšanas likuma 9.pantu NMP dienesta brigādes izsaukumi tiek apmaksāti sekojošām iedzīvotāju grupām:

 • Latvijas pilsoņiem;
 • Latvijas nepilsoņiem;
 • Eiropas Savienības dalībvalstu, Eiropas Ekonomikas zonas valstu un Šveices Konfederācijas pilsoņiem, kuri uzturas Latvijā sakarā ar nodarbinātību vai kā pašnodarbinātas personas, kā arī viņu ģimenes locekļiem (uzrādot gan pasi vai personas identifikācijas karti, gan EVAK vai to aizvietojošu sertifikātu);
 • ārzemniekiem, kuriem ir pastāvīgās uzturēšanās atļauja Latvijā (uzrādot gan pasi vai personas identifikācijas karti, gan apliecību par uzturēšanās atļauju);
 • bēgļiem un personām, kurām piešķirts alternatīvais statuss(uzrādot piešķirtā statusa apliecinājuma dokumentu);
 • aizturētajām, apcietinātajām un ar brīvības atņemšanu notiesātajām personām;
 • kā arī tiesības bez maksas saņemt valsts garantētos pakalpojumus ir augstāk minēto personu bērniem.

Papildus Ārstniecības likumā minētajām iedzīvotāju grupām, saskaņā ar 26.02.1998. noslēgto "Latvijas Republikas un Ukrainas līgumu par sadarbību sociālās drošības jomā" par NMP dienesta brigādes izsaukumu nav jāmaksā arī Ukrainas pilsoņiem vai citas valsts pilsoņiem, kuriem ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja Ukrainā. Taču izsaukuma laikā ir obligāti jāuzrāda personu un valstisko piederību apliecinošs derīgs dokuments (pase). Ja pase netiek uzrādīta, brigāde izsniedz pacientam rēķinu.

Tām iedzīvotāju grupām, kuras nav minētas Ārstniecības likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā, par NMP brigādes sniegto palīdzību izsaukuma laikā tiek izrakstīts akts-rēķins. Pakalpojuma samaksa ar bankas starpniecību jāapmaksā 30 dienu laikā. Rēķins ir izrakstāms arī tādā gadījumā, ja Ārstniecības likumā un Latvijas-Ukrainas starpvalstu līgumā minētās iedzīvotāju kategorijas nevar uzrādīt personas un valstisko piederību apliecinošu dokumentu. Skaidras naudas norēķini NMP dienestā nenotiek, līdz ar to par sniegto palīdzību nav jānorēķinās izsaukuma brīdī..


Vai NMP dienests var atteikt izsaukumu?

Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta dispečercentra dežūrārsts var atteikt izsaukumu, ja pēc sniegtās informācijas pa telefonu ir skaidrs, ka cilvēka veselība vai dzīvība nav kritiskā stāvoklī. Taču, ja zvanītājs uzstāj, ka vēlas, lai ierodas neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde, tad jau telefonsarunas laikā viņš tiek brīdināts, ka par šo izsaukumu būs jāmaksā (saskaņā ar Ministru kabineta apstiprināto cenrādi).

Dzemdību palīdzība

Par ko nepieciešams padomāt plānojot dzemdības?

Veidojot dzemdību plānu, jautā padomu savam grūtniecību uzraugošajam ārstam vai vecmātei, lai paredzētu visu. Noderīgs resurss topošajām māmiņam var būt arī portāls Grūtniecība.lv. Taču NMP dienesta mediķi atgādina vairākas lietas, ko iepriekš nepieciešams pārdomāt un saplānot:

 • Jau savlaicīgi izvēlies slimnīcu/dzemdību nodaļu, kurā vēlēsies laist pasaulē mazuli.
 • Izdomā, kā nokļūsi uz izvēlēto dzemdību vietu – cik tuvu tā atrodas dzīvesvietai, vai uz slimnīcu dosieties paši ar savu transportu vai jau iepriekš vienosies ar draugiem, labiem kaimiņiem, kuri vajadzīgā brīdi (iespējams arī nakts laikā) operatīvi varēs aizvest līdz slimnīcai.
 • Ar savu grūtniecību uzraugošo ārstu vai vecmāti iepriekš vienojies par iespēju konsultēties, ja tuvojoties dzemdību termiņam sajūti simptomus un nav skaidrs, kā rīkoties – vai doties uz slimnīcu vai vēl pagaidīt mājās. 
 • Laicīgi sagatavo visu nepieciešamo, kas var būt vajadzīgs slimnīcā pēc mazuļa piedzimšanas.


Kā doties uz slimnīcu?

Kā rāda pieredze, arī Latvijā jaunie vecāki dzemdību gadījumos arvien biežāk izvēlas doties paši ar savu auto uz izvēlēto dzemdību vietu līdzīgi kā tas ir citur Eiropā. Došanās uz slimnīcu ar specializēto operatīvo transportlīdzekli, kurā ir daudz sarežģītu iekārtu dzīvības glābšanai, braucot ar sirēnām, jaunajai māmiņai dažkārt var radīt papildus uztraukumu un pārdzīvojumu. Ja nebūs iespēju uz dzemdību vietu doties pašiem ar savu auto, var plānot, ka tiks izsaukta Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķu brigāde. Atceries – visātrāk izsauksi mediķus, zvanot uz ārkārtas numuru 113.


Uz kuru slimnīcu mani nogādās neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde?

NMP brigāde Tevi nogādās tuvākajā slimnīcā, kurā ir dzemdību nodaļa. Ja operatīvā situācija to pieļaus un ja vien Tava izvēlētā dzemdību nodaļa neatrodas ļoti tālu, tad nogādāšana izvēlētājā slimnīcā būs maksas pakalpojums, kā to nosaka Ministru kabineta noteikumi.


Vai neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde dzemdētāju vienmēr ved uz tuvāko slimnīcu?

Ir situācijas, kad neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde vedīs grūtnieci nevis uz tuvāko dzemdību nodaļu, bet uz slimnīcu, kurā ir perinatālās aprūpes nodaļa (Stradiņi, Vidzemes, Jēkabpils, Daugavpils, Rēzeknes, Liepājas slimnīca) un kur nodrošina specializētu medicīnisko palīdzību, piemēram, ja ir priekšlaicīgas dzemdības, ja ir augsta riska grūtniecība un tā noritējusi ar sarežģījumiem, ja topošajai māmiņai ir kādas nopietnas blakus saslimšanas u.c.


Kad ir īstais brīdis saukt neatliekamo medicīnisko palīdzību?

NMP dienesta mediķi samērā bieži tiek izsaukti ļoti novēloti uz dzemdībām, īpaši pie atkārtotām, un mazuļus brigādei nākas pieņemt mājās. Tāpēc labāk ir lieku reizi piezvanīt savam grūtniecību uzraugošajam ārstam vai vecmātei, lai saprastu, kad ir laiks doties uz slimnīcu vai izsaukt mediķus. Speciālisti, ar ko topošā māmiņa ir bijusi kontaktā grūtniecības laikā spēs dot labāko padomu.


Kādos gadījumos grūtniecei noteikti jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība?

Ir situācijas, kad grūtniecei noteikti jāsauc neatliekamās medicīniskās palīdzības brigāde. Ja grūtniecība noritējusi ar sarežģījumiem, jaunajai māmiņai ir kādas nopietnas saslimšanas, grūtniecības laikā sākas asiņošana no dzimumceļiem vai sākas priekšlaicīgas dzemdības, vienmēr jāsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Nāves konstatēšana un nogādāšana uz morgu

Vai jāizsauc neatliekamā medicīniskā palīdzība, ja cilvēks ir miris mājās vecuma vai saslimšanas rezultātā?

Ja cilvēks ir miris, neatliekamās medicīniskās palīdzības mediķi palīdzēt vairs nevarēs – mediķi mirušo nenogādā morgā, kā arī neizsniedz miršanas apliecību.

Neatliekamā medicīniskā palīdzība jāizsauc cilvēka veselībai un dzīvībai kritiskās situācijās. Mediķu rīcībā esošais aprīkojums un zināšanas ir paredzētas cilvēka dzīvības glābšanai.


Kā rīkoties, ja cilvēks miris mājās?

Šādā gadījumā var būt divas situācijas:

 • ja cilvēks miris mājās dabīgā nāvē, piemēram, lielā vecumā, pēc ilgstošas slimības, nesenas saslimšanas  vai sliktas pašsajūtas rezultātā, vai arī miris pēkšņi  un piederīgie ir pārliecināti par nāves iestāšanos, jāizsauc mirušā ģimenes ārsts, kurš konstatē nāves faktu un izsniedz medicīnisko apliecību par nāves cēloni.
 • ja cilvēks miris vardarbīgā nāvē vai traumas rezultātā (konflikts, krimināla rakstura negadījums, nelaimes gadījums, pašnāvība), ir jāizsauc NMP dienesta mediķi un Valsts policija.


Kā rīkoties, ja cilvēks miris sabiedriskā vietā Latvijā?

Ja cilvēks ir miris ārpus mājas, nepieciešams izsaukt NMP dienestu, kas konstatē nāves faktu, un Valsts policiju, kas, savukārt, organizē mirušā nogādāšanu uz Valsts tiesu medicīnas ekspertīzes centru.


Kā rīkoties, ja mājās nomiris cilvēks un ģimenes ārsts nav pieejams?

Ja cilvēks ir nomiris mājās darba dienas vakarā, naktī vai brīvdienās un ģimenes ārsts nav pieejams, jāsazinās ar tuvākās ārstniecības iestādes dežūrējošo ārstu vai nākamās darba dienas rītā jāsazinās ar mirušā ģimenes ārstu.

Ja mirušais nav bijis reģistrēts pie ģimenes ārsta vai nav zināms viņa ģimenes ārsts, var vērsties pie jebkura cita ģimenes ārsta.


Vai NMP dienests mirušu cilvēku nogādā morgā?

Nē, mirušā aizvešanu uz morgu neveic neatliekamās medicīniskās palīdzības brigādes. Ja ir atbilstošs transports, to var darīt paši tuvinieki, taču visbiežāk to veic tuvinieku izvēlēta apbedīšanas firma, pamatojoties uz ģimenes ārsta izsniegto medicīnisko apliecību par nāves cēloni. Tātad ģimenes ārstam vispirms jāapliecina nāves fakts.

Ja cilvēks miris NMP dienesta mediķu klātbūtnē, piemēram, palīdzības sniegšanas brīdī, tad šādā situācijā norīkojumu nogādāšanai uz morgu izrakstīs brigādes mediķi.


Kā rīkoties, ja nav pārliecības, vai cilvēks patiešām ir miris?

Ja nav pārliecības, ka cilvēks patiešām ir miris, bet iespējams, ir bezsamaņā, nekavējoties jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta mediķi, zvanot uz ārkārtas tālruni 113. Dispečers izjautās par cietušā/saslimušā stāvokli un atkarībā no saņemtajām atbildēm, iespējams, piedāvās uzsākt atdzīvināšanas pasākumus kamēr brigāde ir ceļā.

Nozares un valsts iestāžu kopīgi izveidots informatīvs materiāls "soli-pa-solim" par mirušu cilvēku apbedīšanu Latvijā publicēts valsts un pašvaldību vienotajā portālā www.latvija.lv.